Оддел: 6.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни грчки извори.

Постирано во 6.1 Слика и посока

1916.09.18_Грчки нотарски документ (македонско наречје), бр1023, с. Владово – Воден

Во нотарски документ од подрачјето на Едеса (Воден) с. Владово (подоцна Аграс од 1926 година) службено заверено кај грчкиот нотар Лука Василеу дека продавачот и купувачот не знаат грчки, туку само македонско наречје. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во *Избор 6.1 Слика и посока

1923.05.28_Грчки нотарски документ (Македонци и македонски називи), бр1411, с. Јаворјани – Воден

Заверен документ со залепени таксени марки, со царски печат и печат од нотар контролор. Број – 1411 Најгоре десно, пишува – НОТАР-КОНТРОЛОР ДИСПЕНЗЕР ЗА ДРАХМИ = Па, со рака и молив напишано 78.000. Станува збор за ДИАНЕМИТИРИОН ДРАХМОН (“тирион” се…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1924 « 1991_ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΙΗΛΗΣ – ’Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ‘, ΑΘΗΝΑ

„… These peasants, whose language is close to that of the Serbs and Bulgarians … claim that they are neither “bulgari” (Bulgarians), nor Serbs, nor Greeks, but solely orthodox MACEDONIANS. …“ Посочила: Охридска Самовила

Постирано во 6.1 Слика и посока

1920 « 1976_Michael Chouliaraki – ’Geografische, administrative und exelixis Bevölkerung von Griechenland 1821-1971‘, Band C, S. 363, Athen

После признавањето на македонскиот јазик во 1920 година, истата година Грција прави попис во кој како Македонци е попишувано и македонското население. Во 1925 година, грчката држава изработува буквар ‘Абецедар’ на македонски јазик. Во 1928 година Грција повторно го попишува…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1897.10.26 « 1984_Ναουμ Σπανος – ’Ο Μακεδονικος αγωνας, απομνημονευματα‘, Θεσσαλονικη

“… Во Атина дојдов точно на 3 листопад 1897 година и размислував за работа. На 26 листопад ме сретна Апостол Перовски. Ме поздравува: ‘Добро те најдов, војвода, ми вели, ни го обели образот на Македонците’. Ова беше негов трик. Ми…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1964_Evangelos Kofos – ‘Nationalism and Communism in Macedonia’

„… За ставање на ВМРО под своја контрола, новата организација – Македонско-Одринска Револуционерна Организација – беше поставена во Софија во 1894, работејќи под Врховниот комитет. …“ Се поставува прашањето ако ВМРО составена од идеолошки разновидни личности споени околу борбата за…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1934.06.10_Rizospastis (грчки комунистички весник)

„… Воден. – Овде во Воден и во нашата околија, во срцето на Македонија, овде каде што ние МАКЕДОНЦИТЕ не знаеме друг ЈАЗИК освен нашиот МАКЕДОНСКИ, разните органи на грчкиот капитализам нѐ принудуваат да зборуваме на грчки јазик, а да…

Постирано во 11.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1802_Даниил Москополец – ‘Речникот од четири јазика’, Венеција

Во текот на 1802 година, во Венеција се појавува од печат необична книга на грчки јазик, потпишана од свештеникот и учител Даниил Москополец, погрчен Влав од Албанија, во рамките на која првпат во Европа се претставува македонскиот јазик (охридското наречје)…

Постирано во 6.1 Слика и посока

2018_Костис Карпозилос, Димитрис Христопулос – ’10+1 прашања и одговори за македонското прашање’

„… * Прво, уште од почетокот беше погрешно да сакаш на друга земја да ѝ наметнеш име, колку и да не се согласуваш со нејзиното. ….“ „… Па, така, слоганот „Македонија е една и грчка“ во ушите на кого било…

Постирано во 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја. Аугустинос…

Постирано во *Избор 6.1 Слика и посока

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides – ‘The northern ethnological boundaries of Hellenism’, p37, Thessaloniki

Грчко толкување за поширокото над еднонационално значење на зборот “Бугари” и за “бугарството” на цар Самоил и неговите поданици. „… Додека за времето на владеењето на Симеон, Драгувитите, Струмјаните и општо сите Склавинии беа јасно одделени од Бугарите, за време…

Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1903.05.08_Никола Карев интервју за грчки весник

Уште на почетокот од разговорот: Новинарот (Грк) прашува: — Вие сте Македонец? Карев: — Да. Новинарот: — …Исто ако Александар Македонски? Карев: — Да.

Постирано во 6.1 Слика и посока

2002.10.30_John S. Koliopoulos & Thanos M. Veremis – ‘Greece, The Modern Sequel’

„… преработена за да излези во пресрет на државните идеолошки потреби. Фолклорните проучувања процветале со широк распон на претпоставени древни обичаи и традиции.   Проследено со основањето на Катедра за Историја, катедра за Археологија и Фолклор биле последично додадени во…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1907.11.18_Грчкиот весник „Емброс“

„Ние сме Македонци, а не Бугари, и нашиот јазик е македонски!“ Грчкиот весник „Емброс“ пренесува разговор меѓу рускиот конзул во Битола, Виктор Фјодорович Каљ и извесен полјак од селото Скочивир, битолско. Од разговорот на недвосмислен начин се потврдува високото ниво…

Постирано во 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

1998_George Nakratzas – ‘The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks’

George Nakratzas е еден од ретките вистинољубиви грчки историчари кој наспроти пристрасната грчка националистичката политика вградена во државната историја и образование во своите пишувани дела дава една стварна слика за текот на историските настани во Македонија и Тракија. 1998_George Nakratzas…