Оддел: 6.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни грчки извори.

Постирано во 6.1 Слика и посока

1907.11.18_Грчкиот весник „Емброс“

„Ние сме Македонци, а не Бугари, и нашиот јазик е македонски!“ Грчкиот весник „Емброс“ пренесува разговор меѓу рускиот конзул во Битола, Виктор Фјодорович Каљ и извесен полјак од селото Скочивир, битолско. Од разговорот на недвосмислен начин се потврдува високото ниво…

Постирано во 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

1998_George Nakratzas – ‘The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks’

George Nakratzas е еден од ретките вистинољубиви грчки историчари кој наспроти пристрасната грчка националистичката политика вградена во државната историја и образование во своите пишувани дела дава една стварна слика за текот на историските настани во Македонија и Тракија. 1998_George Nakratzas…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1992_Тасос Костопулос – ‘Грчкиот национализам и македонското прашање’, Атина

Не така одамна подинечни грчки историчари знаеа повремено да ги признаат неоспорните факти. Во случајов за Делчев и Сандански како македонски борци кои се бореле за македонска националност против Бугарите, Србите и Грците. “… како што се Гоце Делчев, Јане…

Постирано во 16.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1924 « 1953_’Τα Παρακσηνια του Κ.Κ.Ε’ (‘Зад завесата на КПГ’ интервју со Тодор Паница)

„Кој ви кажа дека јас сум Бугарин Ние од ВМРО не сме Бугари! Ние сме Македонци! Треба да знаете дека нè навредувате кога ни велите Бугари!“ — Тодор Паница (1879-1925), следбеник на Сандански. „Кој ви кажа дека јас сум Бугарин?…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1915.03.06_Грчки нотарски акт

Во овој грчки нотарски акт заверен на 6 Цутар 1915 година, пишува: „… Пред мене, нотарот Василиу П. Кувела, во присуство на сведоци, грчки државјани кои ми се познати, здрави и неосудувани жители на Лерин, трговците Теодор Керамици и Христо…

Постирано во 6.1 Слика и посока

1926_Проглас на ‘Грчка македонска тупаница’

Проглас на грчката националистичка организација „Грчка македонска тупаница“, сo кoj стрoгo сe зaбранува употребата на Македонскиот јазик (наведен како бугарски) меѓу Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

Постирано во 6.1 Слика и посока

1911_Грчки службен јазичен извештај

Пред Балканските војни, во 1911 година, грчката држава го признавала Македонскиот јазик, како посебен јазик, различен од грчкиот и влашкиот.

Постирано во 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

2015.10.01_Грчки учебник по историја

ПРЕД ФАКТИТЕ И БОГОВИТЕ МОЛЧАТ На Грците им се протна Македонија во учебник по историја! Ова е силен удар од внатре за јужниот сосед кој пред две години мавташе со книгата насловена "Европска картографија и политика – случајот со Македонија…