Оддел: 6.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ ГРЧКИ ИЗВОРИ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Постирано во 6.3 Само посока

1892.04.29_Грчки весник ‘Неологос’, Цариград (за списание ‘ЛОЗА’)

Против бугарските напади кон македонското списание „Лоза“, во одбрана застанал грчкиот весник „Неологос“. „… Земајќи повод од едно периодично списание „Лоза“, кое е издавано во Софија на словеномакедонски јазик, со правопис што не е бугарски, бугарскиот весник „Свобода“ блуе разрушувачки…

Постирано во 6.3 Само посока

2000_L.S. Stavrianos – ‘History of the Balkans Since 1453’, New York University Press, pg. 517-518

“… Population statistics for Macedonia are virtually meaningless. Turkish authorities rarely bothered with a census, and whe they did, the returns were based on the basis of a religious affiliation rather than language or nationality. A 1905 census of the…

Постирано во 6.3 Само посока

2000_Тасос Костопулос – ‘Забранетиот јазик’

„… Јане Сандански и Димитар Влахов барале одделување на словенските училишта од контролата на бугарскатата црква и нивно ставање под државна контрола, а истовремено се работело кон воведување на – славомакедонскиот како наставен јазик. …“ Посочил: Весник Нова Македонија

Постирано во 6.3 Само посока

1908.08.01_Грчки весник ‘Кери’

Сандански е носител на голема идеја која требало да го привлече вниманието на Грците. Тој секогаш се борел за слободата на Македонија, а никогаш не настојувал да работи за Сан-стефанскиот договор. Посочил: Весник Нова Македонија

Постирано во 6.3 Само посока

1953_Елефтериос Ставридис – ‘Зад кулисите на КПГ’, с214, Атина

„… Сандански, по потекло од Пиринска Македонија, им припаѓаше на таканаречените словеногласни Македонци. Тој тврдеше дека како што се ослободија од турскиот јарем грчката нација, српската и бугарската, дојде часот да се ослободи и македонската нација. За да Македонија стане…

Постирано во *Избор 19.1 Грчки 6.3 Само посока

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment

Macedonia is not one and Greek. The “Greek” Macedonia was made “Greek”, becuase until 1922, in Macedonia there was no Greek majority. The Greeks were very few, and only at small parts of the south.

Постирано во 16.3 Само посока 6.3 Само посока

-0499–0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна

Ако Херодот тврди дека Тесалијците биле први Хелени кои им се предале на Персијците тогаш според Херодот Македонците не биле Хелени. Затоа што неспорно е дека Македонците биле покорени многу порано. На друго место запишал дека Персијците преку македонските планини…

Постирано во 19.3 Грчки (само посока) 6.3 Само посока

1913_Грчки воени злосторства

Грчки воени злосторства опишани во писмата на грчките војници.

Постирано во 19.3 Грчки (само посока) 6.3 Само посока

1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата

Помеѓу 1913-1928 словенските имиња на стотици села и градови биле хеленизирани од Комитетот за Смена на Имињата, кој бил овластен од грчката Влада со цел за „отстранување на сите имиња кои ја загадуваат и нагрдуваат прекрасната појава на нашата татковина“….

Постирано во 19.3 Грчки (само посока) 6.3 Само посока

1941-1949_Грчки воени злосторства

Едно лично сведоштво од грчки војник за злосторствата правени над македонското население за време на Граѓанската војна.

Постирано во 15 Странски сведоштва 19.3 Грчки (само посока) 6.3 Само посока

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

“Македонскиот иредентизам” не е правиот проблем, правиот проблем е грчкиот геноцид врз Македонците во Беломорска Македонија и насилното претопување (асимилација). „The “Macedonian irredentism” is not the real problem. The real problem is the Greek genocide over Macedonians in the Aegean…

Постирано во 6.3 Само посока

1937.11.05_Акрополис

Атинскиот весник „Акрополис“ во 1937 година отпечатил напис на еден грчки новинар кој го посетил Воден и бил восхитен од превземените мерки за да се искорени македонскиот јазик и да се наметне грчки: Ова треба да го направиме со една…