Оддел: 7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1924 « 2006_Павле Блажарић – ‘Мемоари’

Како Македонците на мајорот (подоцна полковник) Павле Блажариќ му го истакнувале своето македонско народносно чувство. „… – Немци питају дечака: “Шта си ти, Србин или Бугарин?” Дечко се осврте, виде мене, па рече: “Ја сам Македонац!” Немци се насмејаше. “Видиш,…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1996_Држава – Црква, бр61-62, Београд (за грчкиот Фанариотизам)

ЗЛОСТОРНИШТВОТО НА ФАНАРИОТИЗМОТ Делот од грчкото православно свештенство кои се познати како Фанариоти биле во сојуз со Турците и им правеле штета на сите ослободителни национални движења на Балканот. Како што стои во написот од сликата кое не е пошироко…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1331 – 1346 « 1905_Љ. Стојановић – ‘Стари српски записи и натписи’. Књига III, с41, Београд – (македонски цар Стефан Душан)

Во дури 4 постоечки преписи на Душановиот законик (раванички, карловечки, загребски и софиски), царот Душан е опишан као “македонски цар Стефан Душан” (пример во софискиот се вели “Благовјернаго и христољубиваго македонскаго цара Стефана србскаго, блгарскаго, угарскаго…” Македонското име и во…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена…

Постирано во 7.1 Слика и посока

2012.09.06_Igor Despot – ‘The Balkan wars in the eyes of the warring parties’

„… The reason they were generally considered to be Bulgarians lay only in the more efficient Bulgarian propaganda. …“ Igor Despot was born in Zagreb. He graduated from the faculty of humanities and social science of the University of Zagreb…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1888.02.10_Стојан Новаковиќ до Драгутин Франасковиќ, писмо, Белград

„… Панта Кондиќ родум од Прилеп, бивш ученик на солунската бугарска гимназија во VII одделение, со молба да се испрати во Србија за таму да го продолжи учењето. Рече дека сега во Коложег со уште 18 ученици е исклучен од…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1888_Љубомир Миљковић – ’Отаџбина – бугарске школе у Македонији‘

„… Најпосле има уште една појава која не може да се испушти од очи. Тоа е стремежот на Македонците да си останат свои на своето… И оваа стремеж почна да се буди, особено поради спротивставеноста меѓу бугарскиот и македонскиот говор…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1929_Скопско Научно Друштво – ’Гласник‘, Скопље

„… Јас и самите Македонски Словени ги испитував како го нарекуваат својот јазик. Секаде добивав како одговор ‘македонски’. Истиот тој назив го употребуваат и Цинцарите кога зборуваат со македонскотo српско-хрватско наречје. Не сум добил ‘бугарски’ ни во Прилеп од луѓето…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1930+ « 2000_Hrvoje Magazinović – ‘Kroz jedno mučno stoljeće’, Split

Хрвоје Магазиновиќ, пред Втора Светска војна во 1930-тите прашал еден Македонец – зошто се определил за комунистите. Македонецот одговорил: „… Тоа е единствената партија што ги признава Македонците како нација со свој јазик и култура и со право на своја…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1903.08.21_Delavec Rdeči Prapor, br34, s2, Trst

„… Очигледно револуцијата се шири во Македонија. Турција апсолутно не е во состојба да ја задуши. На втори овој месец востаниците прокламираа револуција и подвлекоа дека ќе употребат динамит во својата борба и дека ќе се држат до зборот. Во…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1932_Анђелко М. Крстић – роман ’Трајан‘, Скопље

„… – Срби вас ве викаат – одвраќа детето. – И учителот така нам ни кажува. – Не знае твојот учител ништо… Ништо тој не знае! – Што не знае?! Кој не знае?! – гракнаа повеќемина од нив од околните…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1937_Д-р Д. Ј. Поповић – ’О Цинцарима‘, Београд

„… Д-р. Св. Стевановиќ помошник на Министерот за Просвета, во една прилика, кога бил во инспекција на гимназијата во Битола, пред да се појави во гимназијата сакал да дознае дали и како напредува нашата национална идеја. Тоа се обидел на…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1903.07.02_Slovenski Narod – O Macedoniji, Ljubljana

Македонците не се бореле за приклучување кон некоја држава. Во таков случај би останале под турска власт само ако биде правична и ако ѝ се признае автономија на Македонија. „… Ниту пак бугарската јавност е загреана за македонската кауза откако…

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1532-1922_Винко Прибојевиќ, Венеција (открил Новак Грга 1922)

Винко Прибојевиќ е историчар кој во неговото дело „De origine successibusque Slavorum“ (За потеклото и славата на Словените) дава непрекината линија на македонската историја од Александар Македонски па сѐ до времето кога тој живее. Покрај за народот, му дава непрекинатост…