Оддел: 7.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во *Избор 7.2 Само слика

1903_’Južni Slaveni i narodnost‘

„… ‘Ама чуј, брате, тука има многу српски и бугарски песни’ му велам јас. ‘Не се бугарски ни српски. Тие песни се наши, а ние сме Македонци – македонски песни.’ Тоа беше одговорот на мојот Вељко. Сакав да му докажам,…

Постирано во 7.2 Само слика

1346-1371 « 1595_Грб на Душановото Царство (Корениќ – Неориќ препис на Охмуќевиќ грбовник)

На грбот се наоѓаат грбовите на: Македонија, Славонија, Босна, Бугарија, Далмација, Србија, Хрватска, Рашка, грбот на Немања, Косач, Приморје и илирскиот грб. Наоколу е златен ланец со претстава на свети Ероним. Grb Dušanovog carstva iz Korenić-Neorić prepisa Ohmućevićevog grbovnika,iz 1595…

Постирано во 7.2 Само слика

1914+_Српска критика на ‘македонизмот’ кај Herman Wendel

Српската критика на германскиот учен Херман Вендел, поради неговото откривање на Македонците, дополнително ја потврдува самобитноста на македонскиот народ.

Постирано во 7.2 Само слика

1480_Мартин Сегон, српски летописец

Српскиот летописец и писател Mapтин Сегон во 1480 г. ги опишува родно-земјописните граници на Македонците во 15 век: „… Македонците се народ сроден со Србите … (… кои претпочитаат мирен начин на живот, за разлика од Власите планинци – див…

Постирано во 7.2 Само слика

1754_Црногорски Митрополит Василиј Петровиќ писмо до рускиот гроф Шувалов

Црногорскиот митрополит како „смирен пастир на својата татковина на народот црногорски“ пишува писмо до рускиот гроф Шувалов дека „Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на заштита на Русија, ќе останат во својата вера, а доколку Црна Гора биде уништена…

Постирано во *Избор 7.2 Само слика

1924_Политика – ‘Шта прича Димитрије Стефанов?’, Београд

Димитар Стефанов: Не сум Бугарин, туку Македонец! На самото запознавање, новинарот го прашува: – Ти си Бугарин од Софија? На тоа, Стефанов одговара: – Не! Јас сум Македонец од Штипско.   Димитар Стефанов бил професионален ликвидатор на ВМРО. Најпознат како…