Category: 7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни бугарски извори.

Posted in 7.1 Слика и посока

1871.10.01_Списание Читалиште – Скаска, Цариград

Цар Душан Силни, цар на Македонцие и Србите…

Posted in 7.1 Слика и посока

1924_ЦО НРПЈ, Коста Новаковић – ‘Македонија Македонцима! Земља земљорадницима!’, Београд

Во првата половина на 20 век во услови на болни и социјално заостанати монархии, правилниот став на работничките организации за многу национални, социјални и родови прашања ги привлекло напредните сили во Југославија и на Балканот.

Posted in 7.1 Слика и посока

1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)

Меѓу двете светски војни низ разни гласила Македонците и нивните здруженија во Бугарија, во ограничени услови ја изразувале сопствената македонска свест како и на македонските борци на кои им се восхитувале. Бугарската држава поради притисоците од страна на кралство Југославија…

Posted in 7.1 Слика и посока

1929.01.13_Весник ‘Свобода или смрт’, бр15, с2 (за Мара Бунева)

Великата Македонка Печат на Задругата на Македонски Девојки „Мара Бунева“ од Пловдив. Бугарската држава за да ја разбие собраноста на едно место ги раселувала Македонците низ цела Бугарија. Затоа да не чуди што има разни македонски здруженија во средишна како…

Posted in 7.1 Слика и посока

1915_Д.Т. Ласковъ – ‘Живот и дейность на Св. Климентъ Охридски’, с6, София.

„… А тоа ќе каже, дека св. Климент не бил од западните словени, а произлегувал од истата земја од каде биле родум и светите Браќа. Значи и св. Климент охридски бил родум од многустрадална Македонија. …“

Posted in 16.1 Слика и посока 7.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград

Не можејќи да ја сузбие свеста кај Македонците за славното древно минато, издавачот Петко Рачев Славејко го сменил пристапот и древномакедонството го претставувал како “бугарско наследство”. Петко Р. Славејков бил бугарски учен, чијашто издавачка мисија, меѓу другото било да се…

Posted in 16.1 Слика и посока 7.1 Слика и посока

1880 « 1890_Цани Гинчев – ‘Ганчо Косерака’

„… Море, ние не сме Арнаути… Ние сме Македонци, сѐ од оние што биле со Александар Македон, од кого што писнал целиот свет, од негована јунаштина. …“ Македонија, 1880-тите… Извадок од повеста „Ганчо Косерака“ на бугарскиот писател Цани Гинчев.

Posted in 7.1 Слика и посока

1915_Александар Цанков – ‘Годишник на Софискиот Универзитет’

„… од народностите кои го составуваат Балканскиот полуостров ‘Турци, грци, бугари, власи, срби, албанци, куцовласи и македонци …“ проф. Александар Цолов Цанков

Posted in 7.1 Слика и посока

1963_Државна Агенција ‘Архиви’ – Бугарското управување во Вардарска Македонија (41-44)

Бугарската државна агенција изнесува сведоштва за македонската народно ослободителна борба против бугарската фашистичка окупација.

Posted in 7.1 Слика и посока

1917.12.02_Весник ‘Аз знам всичко’, год5, бр4

Жените (Македонки) во помош на војската Македонки, Бугарки и Турчинки ѝ помагале на бугарската војска при изградбата на утврдувачките објекти.  

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1870_Бугарски пропагандист

„… Со еден збор да ви кажам, вие сте како пусти или како исштрклени говеда; вие, глупави луѓе, сте намислиле сега да се отцепите од Бугарскиот народ; та да составите (?) одделен Македонски народ, …“

Posted in 7.1 Слика и посока

1900_Никола Ќучуков – ‘Записки’, Сливен

„… 280 души од разни народности: Црногорци, Хрвати, Бошњаци, Германци, Срби, МАКЕДОНЦИ и 15-16 Бугари …“ Бугаринот Никола Ќучуков, во Бугарија издал себеживотописни белешки за неговото учество во херцеговското востание од летото 1875 г.. На 21та страница запишал: „… 280…