Оддел: 7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1918.05.18_Весник ‘Политика’ (за Македонците во Бугарија)

Тешкотиите на бугарското општество со пребеганите Македонци.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1860_Стефан Верковиќ

Српскиот фолклорист Стефан Верковиќ во предговорот на својот зборник македонски народни песни од 1860-та г. сведочи за присутноста на бугарското име кај македонското население. Но тој исто така нагласува дека тоа е повеќе ПОЛИТИЧКО име, отколку народно (етничко). “Болгари“(voulgaroѕ) бил…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1800-_Средновековна Библија

Денес, во некои верзии на Библијата, ќе прочитаме дека во 1. век од Нашата Ера, на Свети Павле насон му се јавил „човек од Македонија“ и го повикал да им помогне ним. Тоа е релативизирање на напишаното во Библијата, поточно…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1905.10.14_Весник ‘Политика’ – Запалена ‘Автономна Македонија’, Белград

Српската националистичка младина во Белград го запалува весникот “Автономна Македонија” истиот ден кога излегол од печат. Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). “Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците” бил македонски весник во Белград, неофицијален орган на Македонскиот клуб. Излегувал во периодот меѓу…

Постирано во 7.1 Слика и посока

0500+ « 1912.12.25_Dom in Svet, s469, Ljubljana

„… Градот го изградил царот Јустинијан, македонски селски син од словенски род. …“

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1879.01.31_Slovenski Narod, Ljubljana

„бугарски и македонски старешини… војвода Димитар, Македонец и добар војник.“

Постирано во 7.1 Слика и посока

1904.01.01_Dom in svet – ‘Z makedonskega bojišča’, Ljubljana, volume 17, issue 1

“… Од македонското боиште… … словенечкиот лидер … Во Љубљана не смее да зборува, па во Трст ја опиша бедата во борбата на своите настрадани собраќа … … Македонците се спремни, и понатаму да се борат за слободата – до…

Постирано во 7.1 Слика и посока

0758-0759 « 0800+_Theophanes Confessor (Macedonian Sklavinias)

„…Во оваа година Константин (758-759) ги завзел Македонските склавинии и ги подредил останатите од нив…“

Постирано во 7.1 Слика и посока

1918_Michael J. Pupin – ‘South Slav Monuments’

Михајло Пупин: „неговата сопруга Косара, ќерка на македонскиот цар Самоил“

Постирано во *Избор 7.1 Слика и посока

1923_Александар Андријевиќ – ‘Струмица. Земља и Народ’, с36

„… Вие секако сте Србин. – Е вака сега. Кога беа тука Бугарите, јас бев Бугарин. Стапнаа Србите, јас сум Србин – ама Христијанин сум. Вие сакате да сте поблиску до Грците? – Е не џанам. Грк е нешто друго,…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1919.12.13_Весник ‘Политика’, (Стамболијски говори)

Одсекогаш “голема била љубовта” на бугарските политичари за Mакедонците и македонската национално – ослободителна борба.  

Постирано во 7.1 Слика и посока

1299_Стефан Милутин (благочестиви цар Македонски)

Указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И двајцата се титулирале како македонски цареви. Слика од указот беше објавена на страницата на Народната библиотека на Србија, која набрзо подоцна беше отстранета од таму.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1757_Писмо од црногорскиот Митрополит Василије Петровиќ до рускиот гроф Шувалов

Владиката Василиј Петровиќ ги набројува Македонците во ист ред со Србите, Бугарите и други балкански народи. Црногорскиот митрополит како „смирен пастир на својата татковина на народот црногорски“ пишува писмо до рускиот гроф Шувалов дека „Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите,…

Постирано во 7.1 Слика и посока

1906_Др. Михајило Марковић – ‘Моје Успомене’

  Михајило Марковиќ: – Го прашав, дали е Бугарин? – Човекот: „не сум“. – Михајило Марковиќ: Го прашав дали е Србин, Грк или можеби Цинцар. – Човекот: „не сум. Јас сум МАКЕДОНЕЦ од Велес “.

Постирано во 7.1 Слика и посока

1904_Паја Адамов – „Бранково Коло за Забаву, Поуку и Књижевност“

  …Оваа зима македонска театарска група, под раководство на Црнодримски, имаше гостински претстави во Белград и во некои други градови на Кралството Србија. Презентираните оригинални македонски драми на Македонски ЈАЗИК, со еден збор, имавме огледи за нова духовно-културна литература и…