Category: 8.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни грчки извори.

Posted in 8.1 Слика и посока

2018_Костис Карпозилос, Димитрис Христопулос – ’10+1 прашања и одговори за македонското прашање’

„… * Прво, уште од почетокот беше погрешно да сакаш на друга земја да ѝ наметнеш име, колку и да не се согласуваш со нејзиното. ….“ „… Па, така, слоганот „Македонија е една и грчка“ во ушите на кого било…

Posted in 19.1 Грчки 8.1 Слика и посока

1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја. Аугустинос…

Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides – ‘The northern ethnological boundaries of Hellenism’, p37, Thessaloniki

Грчко толкување за поширокото над еднонационално значење на зборот “Бугари” и за “бугарството” на цар Самоил и неговите поданици. „… Додека за времето на владеењето на Симеон, Драгувитите, Струмјаните и општо сите Склавинии беа јасно одделени од Бугарите, за време…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1903.05.08_Никола Карев интервју за грчки весник

Уште на почетокот од разговорот: Новинарот (Грк) прашува: — Вие сте Македонец? Карев: — Да. Новинарот: — …Исто ако Александар Македонски? Карев: — Да.

Posted in 8.1 Слика и посока

2002.10.30_John S. Koliopoulos & Thanos M. Veremis – ‘Greece, The Modern Sequel’

„… преработена за да излези во пресрет на државните идеолошки потреби. Фолклорните проучувања процветале со широк распон на претпоставени древни обичаи и традиции.   Проследено со основањето на Катедра за Историја, катедра за Археологија и Фолклор биле последично додадени во…

Posted in 8.1 Слика и посока

1907.11.18_Грчкиот весник „Емброс“

„Ние сме Македонци, а не Бугари, и нашиот јазик е македонски!“ Грчкиот весник „Емброс“ пренесува разговор меѓу рускиот конзул во Битола, Виктор Фјодорович Каљ и извесен полјак од селото Скочивир, битолско. Од разговорот на недвосмислен начин се потврдува високото ниво…

Posted in 19.1 Грчки 8.1 Слика и посока

1998_George Nakratzas – ‘The close racial kinship between the Greeks Bulgarians and Turks’

George Nakratzas е еден од ретките вистинољубиви грчки историчари кој наспроти пристрасната грчка националистичката политика вградена во државната историја и образование во своите пишувани дела дава една стварна слика за текот на историските настани во Македонија и Тракија. 1998_George Nakratzas…

Posted in 8.1 Слика и посока

1992_Тасос Костопулос – ‘Грчкиот национализам и македонското прашање’, Атина

Не така одамна подинечни грчки историчари знаеа повремено да ги признаат неоспорните факти. Во случајов за Делчев и Сандански како македонски борци кои се бореле за македонска националност против Бугарите, Србите и Грците. “… како што се Гоце Делчев, Јане…

Posted in 16.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1924 « 1953_’Τα Παρακσηνια του Κ.Κ.Ε’ (‘Зад завесата на КПГ’ интервју со Тодор Паница)

„Кој ви кажа дека јас сум Бугарин Ние од ВМРО не сме Бугари! Ние сме Македонци! Треба да знаете дека нè навредувате кога ни велите Бугари!“ — Тодор Паница (1879-1925), следбеник на Сандански. „Кој ви кажа дека јас сум Бугарин?…

Posted in 8.1 Слика и посока

1915.03.06_Грчки нотарски акт

Во овој грчки нотарски акт заверен на 6 Цутар 1915 година, пишува: „… Пред мене, нотарот Василиу П. Кувела, во присуство на сведоци, грчки државјани кои ми се познати, здрави и неосудувани жители на Лерин, трговците Теодор Керамици и Христо…

Posted in 8.1 Слика и посока

1926_Проглас на ‘Грчка македонска тупаница’

Проглас на грчката националистичка организација „Грчка македонска тупаница“, сo кoj стрoгo сe зaбранува употребата на Македонскиот јазик (наведен како бугарски) меѓу Македонците од Егејскиот дел на Македонија.

Posted in 8.1 Слика и посока

1911_Грчки службен јазичен извештај

Пред Балканските војни, во 1911 година, грчката држава го признавала Македонскиот јазик, како посебен јазик, различен од грчкиот и влашкиот.