Category: 9.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ ГРЧКИ ИЗВОРИ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Posted in *Избор 20.1 Грчки 9.3 Само посока

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment

Macedonia is not one and Greek. The “Greek” Macedonia was made “Greek”, becuase until 1922, in Macedonia there was no Greek majority. The Greeks were very few, and only at small parts of the south.

Posted in 17.3 Само посока 9.3 Само посока

-0499–0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна

Ако Херодот тврди дека Тесалијците биле први Хелени кои им се предале на Персијците тогаш според Херодот Македонците не биле Хелени. Затоа што неспорно е дека Македонците биле покорени многу порано. На друго место запишал дека Персијците преку македонските планини…

Posted in 20.3 Грчки (само посока) 9.3 Само посока

1913_Грчки воени злосторства

Грчки воени злосторства опишани во писмата на грчките војници.

Posted in 20.3 Грчки (само посока) 9.3 Само посока

1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата

Помеѓу 1913-1928 словенските имиња на стотици села и градови биле хеленизирани од Комитетот за Смена на Имињата, кој бил овластен од грчката Влада со цел за „отстранување на сите имиња кои ја загадуваат и нагрдуваат прекрасната појава на нашата татковина“….

Posted in 20.3 Грчки (само посока) 9.3 Само посока

1941-1949_Грчки воени злосторства

Едно лично сведоштво од грчки војник за злосторствата правени над македонското население за време на Граѓанската војна.

Posted in 16 Странски сведоштва 20.3 Грчки (само посока) 9.3 Само посока

2018_Професор Димитрис Христопулос за грчкиот геноцид врз Македонците

“Македонскиот иредентизам” не е правиот проблем, правиот проблем е грчкиот геноцид врз Македонците во Беломорска Македонија и насилното претопување (асимилација). „The “Macedonian irredentism” is not the real problem. The real problem is the Greek genocide over Macedonians in the Aegean…

Posted in 9.3 Само посока

1937.11.05_Акрополис

Атинскиот весник „Акрополис“ во 1937 година отпечатил напис на еден грчки новинар кој го посетил Воден и бил восхитен од превземените мерки за да се искорени македонскиот јазик и да се наметне грчки: Ова треба да го направиме со една…