Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1885_F. Bianconni – ‘Economic map of Macedonia province’, Paris

Постирано во 9.1 Слика и посока

1991_Milos Popovic – Etnicki sastav Jugoslavije (Census)

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1914_Balkan Serbs (француско-српска карта)

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1897_Pallas Nagy – Lexikon (ethnographic map of the south Balkans)

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1922_J. N. Larned – ‘The new Larned history’, v.I, pg.820, Springfield, Massachusetts

Македонците со посебна боја се наведени како „македонски словени“. Бугарите според картата се заведени како Славомонголи.   Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 9.1 Слика и посока

1924_German ethnographic map of the Balkans (1912-1918)

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1910_E. Lendl und W. Wagner – ‘Languages in Central and Eastern Europe’

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во 9.1 Слика и посока

0993-1018«1886_Johann Gustav Ferdinand Droysen ‘Allgemeiner historischer Handatlas’

За Самоиловото царство, Дројсен напишал: „Федерацијата на словенскиот наследен принц под суверенитетот на македонскиот Самоил, 993-1018“ Општиот историски атлас на Дројсен го опишува Цар Самоил како Македонец – (1886 година) Општ историски рачен атлас е името на историски атлас, создаден…

Постирано во *Избор 9.1 Слика и посока

1921_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York

Македонците (бр. 6) се правилно прикажани на целиот простор каде живеат. Прилично верна земјописна карта за просторното распростирање на словенските народи во Европа.    

Постирано во 9.1 Слика и посока

1720_Henri Chatelain – „Nouvelle carte pour servir a l’Historie de l’Empire d’Orient“, t7, n5, Amsterdam

Македонија има, Грција нема. Земјописна карта за време на проширувањето на Римската Империја. Целата карта:   Извор: David Rumsey

Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1798.01.01_R. Wilkinson – ‘The countries travelled by the apostles’, No.58 Cornhill

Македонија е дадена во природните граници како самостојна земја одвоена од Грција, Тракија, Илирик.., во земјописната карта која ги прикажува земјите низ кои христијанските апостоли пропатувале. Извор: Збирка David Rumsey Author Wilkinson, Robert Date 1819 Short Title Countries Travelled by…

Постирано во 9.1 Слика и посока

1626_Nicholas Comberford map

Земјописна карта од 1626 г. изработена од Николас Комберфорд (Nicholas Comberford) на која се гледа Македонија како еден од основните самостојни земјописни поими во Европа одвоена од Ахаја.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1647_Nicholas Comberford map – ‘The portolan of the Mediterranean’

Земјописна карта ‘The portolan of the Mediterranean’ од 1647 г. изработена од Николас Комберфорд (Nicholas Comberford) на која се гледа Македонија како еден од основните самостојни земјописни поими во Европа одвоена од Ахаја.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1000+_Карта со Македонија и Далмација, Ла Коруња, Шпанија

Земјописна карта од 11 век на која се обележани основните земјописни области во Европа. Сочувана во Ла Коруња, Шпанија. На картата Далмација се граничела со Македонија, исто како што запишал и Прибојевиќ во неговата забранувана книга од 14 век.

Постирано во 9.1 Слика и посока

1576_Македонија на мапи од Fernão Vaz Dourado

Македонија на мапи од Фернан ваз Дурадо. Целиот Балкански полустров е именуван како Македонија. Фернан ваз Дурадо бил португалски картограф, живеел помеѓу 1520 и 1580 година. Тој припаѓал на третото поколение од древната португалска научна картографија, која се карактеризира со…