Category: 10.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Posted in 10.1 Слика и посока

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop – ‘Conditions in Macedonia’

A 1926 British Foreign Office report from diplomat RA Gallop who had visited the part of #Macedonia which had come under Serbian colonial rule post 1913 Gallop had spoken to some local Macedonians in Skopje who emphatically told him they…

Posted in 10.1 Слика и посока

23.02.1934_Коминтерна – Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)

Документ од Коминтерната кој зборува за империјализмот на македонските соседи, за разграбувањето и теророт кој го вршеле во Македонија. На дното пишува и за македонски народ и македонска нација.

Posted in 10.1 Слика и посока

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris – ‘Le Probleme du Slave Macèdonien’, 115-117, Paris

Француски академици пишуваат за македонски книжевен јазик. „… Поимот од ‘македонски словенски’ е збунувачки само за оние што сакаат тоа да биде. Македонскиот словенски е во таква мерка реалност што во XIX век ПОСТОЕЛ Македонски литературен јазик, јазик на доста…

Posted in 10.1 Слика и посока 26 Југославија Социјализам

1985.02.20_Australian Security Intelligence Organization – Macedonian community

Документот на австралиското разузнавање зборува за писмо испратено од организацијата „Македонија само на Македонците“ кое стигнало до грчкиот конзулат во Австралија со претпоставка и до други претставништва со закани кон сите кои вршат насилство врз македонскиот народ.

Posted in 10.1 Слика и посока

1947-1949 « 1994.05_Frank J. Abbot – ‘The Greek Civil War…’, Fort Leavenworth – Kansas, USA

Во текот на граѓанската војна меѓу грчките левичари вклучувајќи го и раководството постоела раздвоеност околу решителноста за признавањето на македонската нација. Оставени само на себе, неизбежен бил поразот на македонско-грчките демократски сили соочени со силна британско-американска дипломатска и воена помош…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1915-1918 « 1922_Edmond Bouchié de Belle – ‘La Macédoine Et Les Macédoniens’, Paris

„… Тоа е „оспорувана раса“ која себеси не се поистоветува ниту со Бугарите, ниту со Србите. Македонскиот проблем не постои ниту од денес, ниту од вчера. Македонија и Македонците зад себе имаат долго минато, но тие нема да престанат да…

Posted in 10.1 Слика и посока

1854.06-08_Министерства народнаго просвѣщения – ‘Журнал’, Part 83, Санкт Петербург

Извор  

Posted in 10.1 Слика и посока

1914_Albrecht Wirth – ‘The Balkans. Its Countries and Peoples in History, Culture, Politics, Economics and World Transport’

Изворно има две главни гранки на јужнословенски народи, Србите и Словенците, потоа пред сѐ Македонците можат да бидат сметани како сопствена гранка. Како мешавина на Словенски и Аварски племиња создадени се Бугарите. Originally there are two big branches of the…

Posted in 10.1 Слика и посока

1912.07_Estado Mayor Central Del Ejercito – Informacion Miltar del Extranjero

Posted in 10.1 Слика и посока

1946_Министерства Просвещтения РСФСР – ‘Географијя в школе’, Москва

„… Македонија била ослободена од турското ропство во 1912-13 г. но нејзината територија била разделена меѓу Србија, Грција и Бугарија… …изворните жители на Македонија не се Срби, не се Бугари и најпосле не се Грци, туку самостоен словенски народ – Македонци…

Posted in 10.1 Слика и посока

1951.05.06_ЦИА Извештај

Во 1951 година бугарската држава ги раселувала Македонците од Пиринските градови низ цела Бугарија што предизвикало бунтови кај македонското население. Извор

Posted in 10.1 Слика и посока

1950.02.17_ЦИА извештај

ЦИА извештај: Македонските граѓани не биле заинтересирани за комунизмот туку за обединување на трите дела и потоа поврзување во Балканска федерација. Извор