Category: 10.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„… Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР:…

Posted in 10.1 Слика и посока

2008_Anatoly Klyosov – ‘Where the Slovens and Indo-Europeans Came From DNA Genealogy provides the Answer’

Погоре: (Варв)Аријската древна татковина во Македонскиот Полуостров, приближно пред 12.000 години и главните патеки на простирање од (Варв)аријската R1a1 генска мутација низ просторот и времето како што е утврдена во ДНА истражувањата на А. А. Кљосов. Аријските преселби произвеле посебни…

Posted in 10.1 Слика и посока

2008.12.25_iGENEA, Switzerland

„… Древномакедонскиот генетски профил постои и е откриен со споредби на археолошките фондови и личности со македонски корени. Овие проучувања нам ни овозможуваат да ги определиме македонските корени во личноста. Ние имаме 30% од Македонците во Македонија, 20% во северна…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1972_CIA извештај за Бугарија

„… Структура и карактеристики на општеството 1. Народносен состав и јазици Бугарското население се претежно етнички Бугари, со Турци, Ѓупци и Македонци, последноименуваните се собрани во југозападните агли на земјата, единствени позначајни малцинства (Слика 16). Во целина, малцинските групи надворешно…

Posted in 10.1 Слика и посока

1478 « 2012_Agata Anna Chmiel, Ottoman tax register

Словенски имиња во беломорскиот дел од Македонија. Religious and demographic development in the south-western Rhodope mountains in the second half of the fifteenth century: A case study of the tahrir register of 1478″ by Agata Anna Chmiel (Master’s Thesis), İhsan…

Posted in 10.1 Слика и посока

1863_Hansard’s Parlimentary Debates, III Series, Vol. CLXIX, First volume, pg.1501, London

„… Ја имате Бугарија населена со раса која што претставува етнолошка аномалија. Иако зборуваат на искривен словенски јазик, тие се всушност татарско племе. Работната популација се христијани од грчка вера, но не го прифаќаат грчкиот Патријарх во Цариград. Што се…

Posted in 10.1 Слика и посока

1904_Great Britain 27th Parliament – ’Parliamentary Debates‘, London

„… Забрани против Македонците и Бугарите да се движат во другите Делови од Европска Турција. Г-дин Мун (св. Панкрас, Н.): Да се праша Државниот Потсекратар дали забраната против Македонските или Бугарските жители на трите вилаети за движење во другите делови…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1913.12.1-1914.03.01 « 1921_Legislative Documents, 144 session, vol. XX – No. 50 – Part 4, New York – Albany

Националности Албанци … Грци … Македонци Бугари … Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1916.10.02_The General Staff, war offfice – Daily Review of the Foreign Press, Series 2 – No. 161

Британски воен документ: „… Изгледа дека дојде времето да се исправи фаталната грешка на европската дипломатија, која што одредено време дозволи поделба на Македонија меѓу три мали балкански држави. Ова никогаш нема да може и нема да биде прифатено од…

Posted in 10.1 Слика и посока

1903 – 1905_Documents Diplomatiques, Affaires de Macèdoine, p190-191

Француски дипломатски документ во кој се истакнува определбата на Јане Сандански за остварување на слоганот „Македонија на Македонците!“.   Преводот е од Х. А. Пољански „Документи за борбата на Македонскиот народ за самостојност и за национална држава“ том 1, Скопје,…

Posted in 10.1 Слика и посока

1926_R.Karutz, d-r – ‘Die Volker Europas’, Stutgart

Иако авторот на книгата има сомнително толкување за потеклото, несомнено Македонците ги споменува како одвоен народ на Балканот, покрај Албанци, Бугари, Грци и Срби.

Posted in 10.1 Слика и посока

1897_Г. С. Блант – статистички преглед за битолскиот вилает

Според демографската статистика од британскиот вицеконзул во Битола – Г. С. Блант, Славјаните се набројно население во битолскиот вилает. Посочил: Poljakot od Makedonija

Posted in 10.1 Слика и посока

1913 « 1926.04.19_R.A. Gallop – ‘Conditions in Macedonia’

A 1926 British Foreign Office report from diplomat RA Gallop who had visited the part of #Macedonia which had come under Serbian colonial rule post 1913 Gallop had spoken to some local Macedonians in Skopje who emphatically told him they…

Posted in 10.1 Слика и посока

23.02.1934_Коминтерна – Резолуция о македонской вопросе и ВМРО(об)

Документ од Коминтерната кој зборува за империјализмот на македонските соседи, за разграбувањето и теророт кој го вршеле во Македонија. На дното пишува и за македонски народ и македонска нација.

Posted in 10.1 Слика и посока

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris – ‘Le Probleme du Slave Macèdonien’, 115-117, Paris

Француски академици пишуваат за македонски книжевен јазик. „… Поимот од ‘македонски словенски’ е збунувачки само за оние што сакаат тоа да биде. Македонскиот словенски е во таква мерка реалност што во XIX век ПОСТОЕЛ Македонски литературен јазик, јазик на доста…