Category: 10.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in 10.2 Само слика

1929.11.05_Christ Koteff of Macedonian Nationality, Australia

Христо Котев, од Македонска Националност, роден во Битола и кој престојува пет години во Австралија, кој сега престојува на 47ма Аргиле улица, Сиднеј, побарува натурализација под Националниот Комонвелт Акт, 1920-1925. Посочил: Саша Узунов

Posted in 10.2 Само слика

1849_Македонци во Унгарија

Македонци како посебна графа на население во австро-унгарска статистика. Macedonier во Хрватска и Словенија 80, во Трансилванија 370.

Posted in 10.2 Само слика

1690.04.26_Leopold I, Austrian Emperor, letter

Проглас и заштитни писма од Леополд ПРВИ. Поттикнувачи на неговото издавање биле Марко Крајда, родум од Кожани и Димитри Георгија Поповиќ, родум од Солун. Во писмото меѓу другото, се изјавува: македонскиот народ во целост го примаме во секој еден поглед…

Posted in 10.2 Само слика 16.2 Само слика

0086-0160_Аријан (македонско-хеленско соперништво)

Древниот летописец Аријан (86 – 160 н.е.) говори за народносното соперништво помеѓу Македонците и Илините.

Posted in 10.2 Само слика 16.2 Само слика

-0323 « 0000~_Diodorus Sicilius (за колежот на Хелените)

„… Хелените кои беа населени во Бактрија и Согдијана… слушнале дека кралот (Александар) починал од повредите, па се побунија против Македонците… По смртта на Александар тие беа масакрирани од Македонците …“ Диодор, летописец од Сицилија, по потекло Хелен.  

Posted in 10.2 Само слика

Encyclopaedia Britanica – Philip was not Greek

Филип … сепак не бил грчки политичар, дури ниту Грк, туку крал на Македонците… Посочил: SamuGun

Posted in 10.2 Само слика

1899_United States bureau of immigation, racial-classification, on language matter

Posted in 10.2 Само слика

1920_Македонскиот јазик го говореле 1 милион Македонци

Posted in 10.2 Само слика

Ватикан за Македонците

… Босанци, Срби, Бугари и Македонци …