Оддел: 10.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Постирано во 10.1 Слика и посока

1815_Wilkinson – ‘Ancient Greece Turkey Antique Map’

Посочил: FilipiA

Постирано во 10.1 Слика и посока

1643_Blaeu – ‘Balkans Romania Antique Map’

Посочил: FilipiA

Постирано во 10.1 Слика и посока

1020~_Дијацезата на Охридската Патријаршија

Постирано во 10.1 Слика и посока

1885_F. Bianconni – ‘Economic map of Macedonia province’

Постирано во 10.1 Слика и посока

1991_Milos Popovic – Etnicki sastav Jugoslavije (Census)

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1914_Balkan Serbs (француско-српска карта)

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1897_Pallas Nagy – Lexikon (ethnographic map of the south Balkans)

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во 10.1 Слика и посока

1924_German ethnographic map of the Balkans (1912-1918)

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1910_E. Lendl und W. Wagner – ‘Languages in Central and Eastern Europe’

Извор Посочил: В. Диневски

Постирано во 10.1 Слика и посока

0993-1018«1886_Johann Gustav Ferdinand Droysen ‘Allgemeiner historischer Handatlas’

За Самоиловото царство, Дројсен напишал: „Федерацијата на словенскиот наследен принц под суверенитетот на македонскиот Самоил, 993-1018“ Општиот историски атлас на Дројсен го опишува Цар Самоил како Македонец – (1886 година) Општ историски рачен атлас е името на историски атлас, создаден…

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1921_Isiah Bowman Ph.D. – ‘The New World problems in political geography’, New York

Македонците (бр. 6) се правилно прикажани на целиот простор каде живеат. Прилично верна земјописна карта за просторното распростирање на словенските народи во Европа.

Постирано во 10.1 Слика и посока

1720_Henri Chatelain – „Nouvelle carte pour servir a l’Historie de l’Empire d’Orient“, t7, n5, Amsterdam

Македонија има, Грција нема. Земјописна карта за време на проширувањето на Римската Империја. Целата карта:   Author Chatelain Henri, 1684-1743 Author Gueudeville, Nicolas Date 1720 Short Title Tome 7. No.5. Nouvelle carte pour servir a l’Histoire de l’Empire d’Orient Publisher…