Оддел: 10.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

1480 – 1483 « 1896_Aubrey Stewart - ’The book of wanderings of brother Felix Fabry‘, London
Постирано во 10.1 Слика и посока

1480 – 1483 « 1896_Aubrey Stewart – ’The book of wanderings of brother Felix Fabry‘, London

Во летопис од 1480 – 1483 година се споменуваат Македонци и тоа заедно со Турци, Сарацени, луѓе од Албанија, Ахаја, Илирија и Склавонија кои се нашле како робови на галии. „… Овие робови на галии најголем дел се купени робови…

Постирано во 10.1 Слика и посока 15 Странски сведоштва

1700+ « 1992.12.13_Peter I. Hidas, Ph.D. Dawson Colledge – A Brief Outline of the History of the Jews of Hungary

Во кратка историја на Евреите од Унгарија објавена на следната страница, во делот од историјата за време на Отоманската империја има пренесена изјава од Gyula Szekfu (1883-1955) – унгарски историчар, новинар, професор, член на Академијата. „… Унгарците повеќе немаа вештина…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1711 « 1914_Francis Seymour Stevenson – ‘History of Montenegro’, pg144-145

Во 1711 година при една од Руско-Турските војни бил испратен проглас со повик за борба против Отоманската Империја до Црногорците (Владиката Данило), Албанците, Македонците и Босанците. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 10.1 Слика и посока

1483 « 1938_August Mencken – ’First-Class Passenger, Life at Sea‘, New York

Македонци наведени како робови на брод што патувал кон Светата земја во 1483 година. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 10.1 Слика и посока

1888 « 2002_Ben Fowkes – ’Ethnicity and ethnic conflict in the post-communist world‘

И сам Исус Христос ако слезит од небоно не можит да го уверит Македонеца оти тој е Б’лгарин иљи Србин. Темко Попов

Постирано во 10.1 Слика и посока

2009.04.02_Peter Mackridge – ’Language and national identity in Greece, 1766-1976‘, Oxford

Повеќе сведоштва за нешто малку послободнa употреба на зборовите Македонци или македонски јазик во Грција сѐ до 30тите години на 20 век. Посочил: Карев

Постирано во 10.1 Слика и посока

0600 – 0700 « 2014_Clifford R. Backman – ’The Worlds of mediaeval Europe‘, III, Oxford

Онолку колку што можеме да го разбереме напишаното, овој современ британски историчар во оксфордско издание тврди дека кога Славајните дошле, тука веќе имало Срби, Хрвати и Македонци. Со кои се претопиле и измешале, но му го наметнале јазикот. „… Воениот…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1923.10.23_Baron Rose – ’Forty years of diplomacy‘, New York

„… Исто така има во Македонија народ кои одбиваат да се сметаат ниту како Срби, ниту Бугари, и кои сакаат да бидат просто Македонци. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests…

Постирано во 10.1 Слика и посока

0600–0800_Различни автори – Славјанското преплавување на Ромеја

Разни извори зборуваат за преплавувањето на Ромеја (Византија) со славјанско население сѐ до и вклучувајќи го Пелопонез на југ. При тоа уште веднаш почнува да се создава разликување на Македонски Славјани, Грчки Славјани, Тракиски Славјани…, соодветно со создавањето на нивните…

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1996_Paul R. Magosci – ’The History of Ukraine, The land and its peoples‘, Seattle

„… Едно нешто е сигурно: пишуваниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на ниту еден од зборуваните јазици или наречја на жителите. Со други зборови, немал основа во ниеден од Источно Славјанските наречја, ниту е гранка од препоставен постар…

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt - ’The people of Turkey‘
Постирано во 10.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

-0133 « 1878_Fanny Janet Blunt – ’The people of Turkey‘

Често пати грчките пропагандисти користат податоци кои во негирањето на македонскиот народ ги претставуваат како да се во нивна полза но при подобар преглед излегува дека тоа воопшто не е така. Еве еден таков извадок: Во Тракија и Македонија, каде…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1844_Charles Rollin – ‘Ancient history in IV volumes’, vol I, pg414

Macedonia. It was a long time before the Greeks had any great regard to Macedonia. Her kings living retired in woods and mountains, seemed not to be considered as a part of Greece. They pretended, that their kings, of whom…

Постирано во 10.1 Слика и посока

1861_C. Muller- ’Geographi Graeci Minores‘, 2, 574, Paris

„… Тие се докажани дека се сместиле во секоја област од Грција. … И сега скитските Словени го населиле цел Епир и скоро цела Грција, Пелопонез и Македонија. …“

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока

1806-1812 « 1854_Липранди – ’Обозрѣние пространства‘, Санкт Петербург

Македонците во руската документација пред почетокот на противмакедонските пропаганди потполно несомнено се издвојувани како засебен народ на почетокот од 19 век.   Посочил: Пољакот од Македонија