Оддел: 10.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во 10.2 Само слика

0813+_Лав Граматик, летопис

Опис на разни настани во кои Македонците успешно се соочиле со Бугарите и Хуните. Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 10.2 Само слика

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia

„… Македонците и Грците често пати се креваа на оружје против Портата и нивното подредување на дивите орди од Албанците, од пред дваесет години, не се чини дека влијаело на старата омраза. …“

Постирано во 10.2 Само слика 16.2 Само слика

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

Грчката навреда за македонскиот крал ќе заврши со убиство на навредувачот. „… Потоа Александар, неспособен повеќе да го задржи својот гнев скокна на нозе и фрли едно од јаболките кои лежеа на масата кон Клитус и го погоди, а потоа…

Постирано во 10.2 Само слика

1829+_Giuseppe Giusti

Македонците спомнати во песна на италијанскиот поет Giuseppe Giusti кој живеел од 1809 до 1850 година. „… Кој е тоа, украсен со стотини (вид накит), Градоначалникот на Лукка, протестантскиот Дон Жуан Меѓу тираните не е тиран туку џуџе Кога виде…

Постирано во 10.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.

Постирано во 10.2 Само слика

1900~_Националноста поврзана со црковната припадност

Постирано во 10.2 Само слика

1711_Средновековен запис за Оногундури изворното име на Бугарите

Бугарите самите себе си се нарекувале Оногундури или Оногури. Според повеќе средновековни извори, вистинското име на Татаро-бугарите било Оногури или Оногундури. Оногури е ЕНДОНИМ (самонарекување), а „Бугари“ или „Вулгари“ е ЕГЗОНИМ (онака како другите ги нарекувале). Во случајов Византијците кои…