Category: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Posted in 11.1 Слика и посока

1836_S. Henry Tanner – ‘Turkey in Europe.’, Philadelphia

Македонија делумно се поклопува со Румелија. Грција нема. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1665_Joan Blaeu – ‘Macedonia, Epirvs et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Албанија, Јамбол, Епир, Тесалија и Ахаја. На земјописната карта од еден од најценетите средновековни картографи Грција никаде не е обележана. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1650_J. Saurenbergio – ‘Macedonia, Alexandri M. Patria.’, Amsterdam (Johannes Jansson)

Македонија, делови од Епир и Тесалија. Никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1623_Gerhard Mercator, Jodocus Hondius, Hendrik Hondius – ‘Macedonia Epirus Et Achaia. Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio’, Amsterdam

Ако се дадени Македонија, Епир, Ахаја, односно поголемиот дел од фамозната Грција, зошто Грција не е обележана на земјописната карта!? Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1716_Gabriel Bodenehr – ‘Ungarn Samt Angrantzenden Landern Croatien, Dalmatien, Sclavonien, Siebenburgen’, Augsburg

Македонија како самостојна земја меѓу многу други европски земји. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Walachia, Servia, Bulgaria, Romania’, Amsterdam

Повторно, како тоа толку “важната” Грција ја нема на повеќето земјописни карти при обележувањата на Македонија и нејзиното соседство. Извор: Збиркa David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1607_Gerhard Mercator, Iodocus Hondius – ‘Macedonia Epirus et Achaia’, Amsterdam

Македонија, Епир, Ахаја. Ако Грција била толку важна зошто на картата за неа нема никакво обележување!? Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока

1689_Cantelli, Rossi, Donia – ‘La bulgaria e la romania con parte di macedonia’, Roma

Нема земјописна карта на која Македонија е опфатена со Бугарија, Србија или Албанија. На повеќето карти Грција (или Хелас) е на југ и југозапад од Македонија. Ретки се картографите кај кои македонската територија е ставена под Грција. Но ги има…

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

0000 – 0100 « 1872_Heinrich Kiepert – ‘Wandkarte zur Erlauterung der biblischen Erdkunde alten und neuen Testaments’, Berlin (Dietrich Reimer)

Македонија за време на пишувањето на Новиот Завет јасно одвоена од Грција и Јаван. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1587_Urbano Monti – ‘(Interactive Globe) Tavola 1-60. (Map of the World)’, Milan

Стара италијанска карта. Има Македонија, Албанија, Тракија, Боетија, но нема Грција, Србија, Бугарија… Во Македонија е ставен градот Vodana. Извор: David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0300 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. V. Graecia’, Berlin (Dietrich Reimer)

Земјописна карта со цела древна Грција. Македонија е оставена надвор од картата. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0382 – -0336 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. IV. Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

Грција и Македонија за време на Филип Втори. Според легендата со бледо жолто се обоени просторите каде живеело грчко население и при тоа со три различни бои се дадени границите каде живееле трите различни грчки етникуми (Јонци, Дорци, Аеолци). Во…