Category: 11.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални ГЕОГРАФСКО-КАРТОГРАФСКИ слики, но без посока за времето или изворот на документот.

Posted in 11.2 Само слика

1900~_Народносната разместеност во Беломорска Македонија

Posted in 11.2 Само слика

0125_The Roman Empire in 125 AD

Македонија, Епир, Тракија, Далмација… Грција? Хелас?

Posted in 11.2 Само слика

1947+_Bošković – ‘Atlas of modern Geography’

Дали и ние Македонците да се повикаме на Бледскиот југословенско-бугарски договор како што сите се повикуваат на определени привремени проекции како на пример Санстефанска, Призренска и слично!? Зошто да не бидеме дрски како сите наоколу и да бараме од бугарските…

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0148_The ethnological map of Macedonia

„… После смртта на Александар, источната граница на македонската држава се повлекла до Нестос. На север, сепак, кралството досегало до Скопје, после што била територијата на Дарданците … Од поданиците на Филип не повеќе од 250 000 биле од грчки…

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

0406 « 1835_Empire Romain à l’époque de l’invasion des Barbares

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0323_The Empire of Alexander the Great

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

0117_Roman Empire

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0334 – -0323_Empire of the Macedonians, Alexander’s March

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0200-0000_Источното Средоземје 2 века пред Христовото раѓање.

Posted in 11.2 Само слика

1513_Jabula Moderna – Bosnia, Servie, Gretiae et Sclavonie

Posted in 11.2 Само слика

1850-1870_Macedonia, Moesia, Thracia et Dacia.

Posted in 11.2 Само слика

1922_Народносна карта

 

Posted in 11.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

1980+_Германски учебник по историја

Posted in 11.2 Само слика

0000-+ « _Europa, Libya, Arabia