Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност. „… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1919 « 1941~_Victor Lvovich Kibalchich (Victor Serge) – ‘Memoirs of a Revolutionary’

Едно комунистичко животописно сведоштво за Македонците и македонската борба за слобода.

Постирано во 11.1 Слика и посока

1601_P. Melanchthone & C. Peucero – ‘Chronicon Carionis’, Bernae

Еден Летопис од 1601 година каде се споменати Македонците како одделен народ од Бугарите и Трибалите (Србите). Посочил: Dragan Markoski

Постирано во 11.1 Слика и посока

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност  и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“

Постирано во 11.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

1699_Various author – ‘The History of the Works of the Learned’

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња. Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1765 « 1856_A-A. Brazey – ‘A Gazeteer of the World..’, vI, Edinburgh – London – Dublin

Исечекот пишува за австриската воена колонизација со пополнување со разни народи во Унгарија и околу Трансилванија: „… Узбеци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби и Власи. Кон нив биле додадени колонии од Италијанци, Шпанци, Французи, Германци, Далматинци и Бугари. …“

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

0802-0867 « 1912_J.B. Bury – ‘A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)’

„… Има мислења дека Македонските Словени веќе поседувале азбука која тие ја употребувале за потребите на секојдневниот живот и тоа што Константин (св. Кирил) го направил било да го преработи писмото и да го заокружи (комплетира) за поточно обработување на…

Постирано во 11.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

1850_Edmund Spencer – ‘Travels in European Turkey’, v1

Книгава е преполна со занимливи податоци. На неколку места при набројувањата Македонија стои напоредно и раздвоено од Бугарија и Грција. На првата слика Македонците од древно време ги раздвојува од другите стари народи во изминатите милениуми. На едно место (прочитај…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1906_John Foster Fraser – ‘Pictures from the Balkans’

Скоро сите патеписци зборуваат за огромната пропаганда на која Македонците било подложени. Не сите, но многумина и од писателите и самите потпаѓале на оваа или онаа политичка пропаганда на која населението било подложено.

Постирано во 11.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

0000+_Нов Завет, Дела Апостолски

Неколку цитати од Новозаветната книга „Дела Апостолски“ во кои јасно е дека во Библијата Македонија и Грција (Ахаја) се сметани за две различни земји.

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока 15.1 Слика и посока

0312-0325 « 1677_Socratis Sholastici et Hermiae Sozomeni (Historia ecclesiastica)

Македонците и во 4-от век наведени како посебен народ. Македонците споменати во првата книгa на Хермиј Созомен во која е опфатен периодот 312 – 325 год. т.е. владеењето на Константин I Велики. Хермиј Созомен е еден од т.н. рани историчари…