Оддел: 11.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Постирано во *Избор 11.3 Само посока 15.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски од кого настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван…

Постирано во 11.3 Само посока

1470_Македонците во патеписот на Џио Марио Анџиолело

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година) За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот Марио Дељи Анџиолело . Тој по потекло бил од Виченца, а неговиот дневник во вид на…

Постирано во 11.3 Само посока 15.3 Само посока

-0200 « 1908_Charles Morris – ‘Historical Tales: Greek’, Pg. 292

Macedonia lay north of Greece. Its people were not Greeks, nor like Greeks in their customs.

Постирано во 11.3 Само посока

1944_Michael Padev – ‘Escape From The Balkans’, London

Once we reached Macedonia, what struck us most was the ease and zest with which the Macedonian underground battled against the Bulgarian occupying authorities. We stayed there a week and not a night went by without fighting in the streets….