Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

1901.09.21_The New York Times - The Macedonian agitation
Posted in 11.1 Слика и посока

1901.09.21_The New York Times – The Macedonian agitation

МАКЕДОНСКА АГИТАЦИЈА Статијата зборува за грчко-романското сојузништво како што вели за самоодбрана од криминалните дејства на тајните комитети во Македонија чии претставници биле на прием во Софија. Иако непосредно не се споменуваат Македонци сепак посредно може да се заклучи: во…

1901.10.18_The New York Times - Albanian massacre
Posted in 11.1 Слика и посока 17.1 Албански

1901.10.18_The New York Times – Albanian massacre

Во првиот дел новинарската вест известува за хроничната анархија во Македонија пред сѐ поради злосторничкото делување на Албанците кон христијанското население кое го нарекува беззаконие полошо дури и од она на Курдите во однос на Ерменците. Во вториот дел известува…

1903.08.11_The New York Times - Christians in Turkey
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.08.11_The New York Times – Christians in Turkey

„… Македонците претежно народ од земјоделци и работници не бараат независност туку автономија – право да се управуваат себе си да имаат глас во нивното сопствено владеење. …“ Посочила: DragonGirl

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4
Posted in 11.1 Слика и посока

1909.06.03_The Mail Milford, Milford Iowa, p4

Султанот Абдул Хамид извршил голем број на убиста при што „… Бугари, Румелијци, Црногорци, Срби, Македонци, Грци, Албанци Христијани и Ерменци сите ја почувствувале жештината на Абдул Хамидовата страст за крв …“ Посочила: DragonGirl

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1912.01.08_The Indianapolis Star, Indiana, p12

Учество на повеќе националности во прославата на Божик во Домот на Доселениците. Меѓу кои се споменуваат и Македонците. „… Претставници на националности кои присуствува беа Романци, Македонци, Срби, Грци, Руси, Бугари, Црногорци и Албанци. …“ Посочила: DragonGirl

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12
Posted in 11.1 Слика и посока

1911.01.26_The Cedar Rapids Evening Gazette, Cedar Rapids, Iowa, p12

Во новинарскиот напис се навестува доаѓање на поголем број доселеници од Русија и балканските држави. „… Тие ќе бидат најмногу Руси, Срби, Хрвати, Македонци, Словаци и Грци …“   Посочила: DragonGirl

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1910.03.08_The Fort Wayne Sentinel, Fort Wayne, Indiana, p10

„… Варшавскиот Сојуз вели дека Пенсилваниско претпријатие ќе најде цела војска од Македонци, Грци, Италијанци, Сиријци и Бугари во тоа место и се припрема за нив да изгради дом (работнички дом н.з.) за да спијат и да се хранат веднаш…

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3
Posted in 11.1 Слика и посока

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

Меѓу другите покана и за Македонците да присуствуваа на црковната служба организирана во романска православна црква. „… Беше објавено дека Романците, Македонците, Грците, Бугарите и Србите се поканети да присуствуваат …“   Посочила: DragonGirl

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1914.08.16_The Atlanta Constitution, Georgia, p27

Се спомнува замислата за создавање на Балканска федерација од народите кои се во рамките на Турција под европска заштита слична како таа што е дадена на Швајцарија. „… Голема штета е дека Србите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваат морална…

1903.09.21_The San Francisco Call
Posted in 11.1 Слика и посока

1903.09.21_The San Francisco Call

„… Наместо тоа тој (Султанот н.з.) ќе предложи мешани комисии, составени од Турци, МАКЕДОНЦИ, Бугари, Грци и Власи да ги администрираат провинциите …“   Посочила: DragonGirl

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1938.10.14_Las Vegas Optic, New Mexico, p46

Извадок: „… Биле преземени мерки очигледно главно против одметничкото ВМРО, организација на МАКЕДОНЦИ екстремисти кои сакаат автономна држава вклучувајќи 2 милиони МАКЕДОНЦИ кои сега живеат во Бугарија, Југославија и Грција. …“   Посочила: DragonGirl

1908.04.21_The Washington Post, p27
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1908.04.21_The Washington Post, p27

Телеграма во име на 10 000 МАКЕДОНЦИ била испратена до Претседателот (Теодор н.з.) Рузвелт барајќи од него да застане во полза на Македонската автономија и заблагодарувајќи му се за проширеното гостопримството за Македонците. Посочила: DragonGirl

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle - Trouble in the rear, p6
Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1897.04.23_The Brooklyn Daily Eagle – Trouble in the rear, p6

  „… Секој пријател на Грција ќе се надева дека не само Бугарите туку и Македонците и Албанците исто така ќе бараат наплата за нивните поплаки и ќе се закануваат да ги мобилизираат своите трупи сѐ додека султанот не се…

1913.02.10_Winnipeg Free Press
Posted in 11.1 Слика и посока

1913.02.10_Winnipeg Free Press

„… Допис до весникот од Константинопол известува дека нагодувањата за прогонот на Енвер Бег исто така ќе доведат и водат до предизвикување апсења на Грци, Бугари и Македонци кои најверојатно ќе бидат испратени надвор од земјата. …“

1908.12.31_The Winchester News
Posted in 11.1 Слика и посока

1908.12.31_The Winchester News

  „… Со Грците, Русите, Србите, Бугарите и Македонците кои сите припаѓаат на Грчката Соборна црква Нова Година е една од најпријатните ако не и најпријатна прослава во годината. …“