Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1901.06.13_The Minneapolis journal – Independence for Macedonia

Независност за Македонија Првично: Sasha Uzunov Front page story – The Minneapolis Journal, US, June 13, 1901

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1944.12.30_Toronto Daily Star

Македонците борејќи се против фашистите го заслужиле своето право на слобода. Делот кој претходно бил во Југославија веќе е ослободен и имаат своја влада, свој јазик, своја религија, свое школство и се изразува надеж дека во блиска иднина Македонците под…

Posted in 11.1 Слика и посока

1944.12.18_Toronto Daily Star

Албанската герила за време на Втора Светска војна предводена од Енвер Хоџа добро соработувала со Македонците и Југословените под команда на Маршал Тито.

Posted in 11.1 Слика и посока

1944.08.21_Toronto Daily Star

Со каква брзина Тито успеал уште во текот на војната “да ги измисли” Македонците во Канада!?

Posted in 11.1 Слика и посока

1878.05.04_Hancock Herald

За време на руско-турската војна 1878 и општите балкански востанија за ослободување од Отоманска Турција се споменуваат Македонци, Грци, Срби, Муслимани и Тракијци. Бугарите сѐ уште не се ни целосно довообличени од руската дипломатија како Бугари и не се целосно…

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока

1944.03.03_Hamilton Spectator

„… Триумфите на Црвената Армија ја ослабеле Бугарската Влада исто така како што Маршал Тито им вети на Македонците целосна автономија после војната …“ „… Се обиде да одржи пријателство со Југославија со поддршка на “ослободувањето на Македонија.” …“ The…

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1832.05.18_Frederick Herald

ROLLIN’S HISTORY. — The ancient History of the Egyptians, Carthage nians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Macedonians and Grecians, by Charles Rollins, late principal of the Uni- versity of Paris, professor of Eloquence in the Royal College, and member of…

Posted in 11.1 Слика и посока

1885.10.05_Chester Times, Chester, Pennsylvania

„… Ако стане пошироко познато или верувано, дека војската постои само на хартија, Србите, Албанците, Македонците и Грците ќе се кренат како еден човек. …“   Посочила: DragonGirl

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1861.12.27_Burlington Weekly Hawk Eye

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1885.06.20_Waterloo Daily Courier

Арбела П.Х. 331. Персијците се победени од Македонците и Грците под Александар Велики. Крај на персиската империја.

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1904.03.18_The Tacoma Times – History of Macedonia

Posted in 11.1 Слика и посока

1903.08.10_The New York Herald

Македонците се борат до смрт. Револуционерниот комитет прогласи движење, кое ќе заврши само со автономија или истребување. ————————————————– Macedonians to fight till death. Revolutionary Committee declares movement, will only end with autonomy or extermination.

Posted in 11.1 Слика и посока

1903.02.16_The Hawaiian Star

Македонското Илинденско востание беше против бугарските национални интереси, а Бугарија беше против Илинденското востание … Офицери од македонско етничко потекло уапсени неколку месеци пред македонското востание. The Macedonian Ilinden Uprising was against the Bulgarian national interests and Bulgaria was against…

Posted in 11.1 Слика и посока

1903.11.18_Shiner Gazette

Поголем број на офицери од „… македонска националност …“ биле откриени и 14мина од нив отстранети од бугарската војска затоа што биле фатени писма од кои се открило дека правеле заговор како да предизвикаат судири на границите со Турција, за…

Posted in 11.1 Слика и посока

1903.02.28_The Courier, Linkoln, Nebraska

„… војските се подготвуваат да налеваат на југ наводно за да ги исправат грешките на Македонците и Албанците, но навистина да го воспостават побарувањето од Русија да владее со Босфорот и австриското (барање) на таква територија која може да се…