Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Постирано во 11.1 Слика и посока

1896.07.24_The New York Times

„…  Turks Kill 500 Macedonian Rebels. Vienna, July 23.—Advices received here from Salonlca say’ that the Turkish troops have had a battle with the Macedonian in- surgents at Demir Hissar, in which the insurgents lost ɔuo men. The Turks pur-…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1902.10.27_The New York Times

Постирано во 11.1 Слика и посока

1902.10.10_The New York Times

„… THE MACEDONIAN RISING. LONDON, Oct. 10.-—Conflicting’ reports have been received in London* as to the situation in Macedonia. Reliable corre- spondents who have visited Salonika give varying accounts, some to the effect that the rebellion is not important, while…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.12_Весник Новое Время (за Даме Груев)

„… Груев е родум Македонец и постојано живее во Македонија, дојден е овде пред еден месец да ја лекува раната, што ја добил при едно случајно судрување со турските војски, сега е речиси оздравен и се чини дека набргу пак…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.08.26_The Pulaski Democrat

„…Tsilka the former captive with Mrs. Stone says Macedonians prefer death to a continuance of existing conditions…“

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.08.15_Daily News, W. E. Gladstone

Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.05.29_The Saint Paul Globe, p5

Постирано во 11.1 Слика и посока

1908.09.07_New-York Daily Tribune

По Младотурската револуција, 1908 година: прогласување на новиот Турски устав и чествување во Карнегиевата сала. Покрај претставници на младотурците и Ерменската револуционерна федерација, присутни биле турски поданици од повеќе народи: Турци, Ерменци, Македонци, Сиријци, Бугари, Албанци и малку Грци. Прочитано…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.08.16_The New York Times

Бугарскиот премиер од тоа време Рачо Петров изјавил дека тоа е „целосно македонско национално движење раководено од внатрешната македонска организација“.

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.05.24_La Croix

„Веста за смртта на македонскиот водач Делчев е потврдена. Тој е, како што напомнавме, еден од најважните водачи.“

Постирано во 11.1 Слика и посока

1912.09.16_Александар Кон, весник ‘Гражданин’ бр. 37, Петроград

„…Јас го одбележувам овој последен ручек, на кој потомците на светите Кирил и Методија не нагостија со своите национални македонски јадења приготвени со солзи, наситени со крв, зашто чувствувам долг да му ги претставам на општеството овие со крв и…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1897.02.06_South Wales Echo – ‘The Macedonian question’

„…Зошто не Македонија за Македонците, како и Бугарија за Бугарите и Србија за Србите…“

Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.02.05_The Daily Morning Journal

Маршот “Boola – Boola” преведен на МАКЕДОНСКИ јазик.

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.05.13_The McCook K Tribune

“..Генерал Делчев, еден од главните МАКЕДОНСКИ лидери..”

Постирано во 11.1 Слика и посока

1924.09.26_Une visite au chef des revolutionnaires macedoniens

Една посета на водачот на Македонските револуционери „Тодор Александров изјавува дека аспирација на Македонците е нивната независност“