Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Posted in 11.1 Слика и посока

1896.01.24_The Democrat, Smeth Port PA – An appeal to the czar

Повик до рускиот цар за како што им помогнал на Бугарите кои без руската помош сѐ уште ќе биле под турско дивјаштво исто така да им се помогнело на Македонците и Ерменците кои сѐ уште не се слободни како Бугарите….

Posted in 11.1 Слика и посока

1895.12.02_The New York Times – Macedonians threaten trouble

„… MACEDONIANS THREATEN TROUBLE. Will Ciaim tlte sɪiɪiɪɑ Concessions n,s Armenia Receives. Sofia, Dec. 1.—A meeting in support of the Macedonian movement was held here this afternoon. The square in which the meeting was held was crowded. M. Takieff, a…

Posted in 11.1 Слика и посока

1885.06.29_The Galveston Daily News – Macedonian success

Posted in 11.1 Слика и посока

1885.05.08_The Galveston Daily News

Posted in 11.1 Слика и посока

1874.01.04_Edinburgh Weekly Journal

Posted in 11.1 Слика и посока

1861.01.26_Dawson’s Daily Times