Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Постирано во 11.1 Слика и посока

1937.11.04_List Dimitrovac, br. 9

Во весникот „Димитровец” (Dimitrovac) во 1937 г., објавено било писмо, испратено од Велес, Македонија за време на српска окупација. Тоа е напишано на македонски јазик и во него јасно се говори за – Македонци. Весникот бил гласило на меѓународниот батаљон…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1919.05.22_The New York Times, E. Percy Noel

„… Овие села беа населени со луѓе од грчко, турско, ерменско, бугарско и српско потекло како и од домородни Македонци. …“ Освен правите Бугари другите народности живееле во страв од бугарскиот војник. Потоа „… Беше трогнувачки да се види нивната…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1928.05.02_Heraldo de Madrid

Битола, „… Српскиот суд осуди 12 македонски патриоти на казни од пет до 12 години. Обвинетите немаат причинето никаков конкретен криминал; само се истакнувале како добри патриоти што копнеат по слободата на својата земја. …“ Посочил: Слобода или Смрт

Постирано во 11.1 Слика и посока

1938.10.01_The Mansfield News-Journal

„… Медисон е град со една од најстарите македонски колонии во САД. Многу од старите Македонци овде зеле активно учество во национал-револуционерната борба на нивниот народ против опресијата на Султаните. … Македонската Народна Лига на Америка укажува дека Македонија денес…

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1914.05.02_’The Outlook‘, New York

„… Голема штета е што Сервите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваа морал и интелектуална моќ да согледаат дека во една таква Балканска федерација лежеше нивната безбедност и безбедноста на Еврола. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 11.1 Слика и посока

1941.06.19_The Herald, Melbourne

Д-р М. Д. Голдмен, полски евреин кој пребегнал во Австралија зборувал 48 јазици и бил вработен од австралиската Влада. Меѓу нив во словенската група на јазици наведен е македонскиот како засебен јазик. Посочил: Саша Узунов Извор:  trove.nla.gov.au

Постирано во 11.1 Слика и посока

1891.02.14_La Presse, Paris – A plot in Bulgaria

„… Conspiracy being plotted against the life of Prince Ferdinand and Bulgarian cabinet members. Three individuals, a Serb, a Bulgarian and a Macedonian suspected of being leaders of the conspiracy were arrested …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 11.1 Слика и посока

1908.02.28_Le Rappel, Paris

„… Цар на Балканот Сандански главниот на македонските терористи. …“ Посочила: ИтИзАј Марина

Постирано во 11.1 Слика и посока 17.1 Албански

1903.09.03_The Jackson Herald newspaper, pg3, Missouri

„… The dreaded bashi-bazouks of Turkish army have begun operations In Macedonian uprising. They were reported to be massacring hundreds under the leadership of Albanian chiefs. Its said river at Monastir [Bitola] was full of bodies of women & children…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1879.05.23_The Camperdown Chronicle

„… МАКЕДОНСКИ ВОСТАНИЦИ Македонските востаници одбиле да ги прифатат условите за мир понудени од Турската Влада со цел за смиерување на провинцијата. Народот бара автономија. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 11.1 Слика и посока

1895.12.10_Launceston Examiner

„… МАКЕДОНСКИ БУНТ Било испратено барање до Русија од Македонските бунтовнички предводници. Тие бараат 20,000 пушки и 2,000,000 патрони. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Постирано во 11.1 Слика и посока

1895.06.28_The Zeehan and Dundas Herald

„MACEDONIA. Fighting between the Turks and Macedonians is being fiercely continued. Thousands are laying dead, and no preparation made for their burial.“

Постирано во 11.1 Слика и посока

1895.08.19_The Mercury Monday Morning

„… MACEDONIA. The leaders of the revolting party in Macedonia have sent a communication to Mr. Gladstone, urging him to use his influence in England towards securing them assistance in their struggle against Turkish oppression. …“

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1919.01.08_The Washington Post

„… Македонците се надеваат – и јас сум овде во Вашингтон за да бидам глас на незваничен начин за нивните интереси – дека оваа прекрасна нација нема да дозволи Бугарија да одлучува на мировната конференција. Има околу 3,000,000 Македонци во…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1895_El Correo Español, Madrid

„… Се потврдува веста дека бунтовниците Македонци извршиле напад врз месноста Мелник. Нема податоци за тоа дали успеале да го заземат. …“ Посочил: Пољакот од Македонија