Оддел: 11.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1927.09.27_El Sol, Madrid

„… Сега Југославија не сака да го именува тоа малцинство што постои во нејзините граници од времето на Балканските војни, затоа што нејзината политика, не многу пријателска кон Бугарија – претпочита да ги нарекува Бугари, додека тие самите се нарекуваат…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1909.11.27_Deseret Evening News

„… ЈАЗИЧАР БАРА РАБОТА Јас можам да разговарам многу различни јазици. Јас зборувам Германски, Унгарски, Словенски, Полски, Хрватски, Бохемиски, Бугарски, Македонски, и нешто Романски и Руски, …“

Постирано во 11.1 Слика и посока

1904.09.16_The Pacific Commercial Advertiser, Honolulu

„… LIFE IN MACEDONIA: THE MARKET PLACE OF USKUB (Skopje) The centre figure is an Albanian, who carries arms – as do the Turks – though the Macedonians are not allowed to do so & are consequently often subjected to…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.06.05_Италијанско списание – ‘La Vita Internazionale’

Неколку европски списанија веродостојно ги објавуваат плановите на Гоце Делчев за стратегијата за македонското ослободување од турското владеење. „… – Интересен документ за намерите на вистинските македонски патриоти… Планот за востание е изложено од [Гоце] Делчев на членовите на Внатрешната…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1901, 1906, 1960_The Jewish Encyclopedia – Macedonia

Во Еврејската Енциклопедија со прво издание уште во 1901 година зборовите Китим и Јаван се поврзуваат со Македонија и Македонците, а не со Хелените или денешните Грци. Изразот Јаван е битен затоа што се поврзува со Јафет еден од тројцата…

Постирано во 11.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1802_Даниил Москополец – ‘Речникот од четири јазика’, Венеција

Во текот на 1802 година, во Венеција се појавува од печат необична книга на грчки јазик, потпишана од свештеникот и учител Даниил Москополец, погрчен Влав од Албанија, во рамките на која првпат во Европа се претставува македонскиот јазик (охридското наречје)…

Постирано во 11.1 Слика и посока 24 Југославија Кралство

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

Барање автономија “Банда на македонски автономисти” составена од неколку илјадници го освоиле Ќустендил. Подоцна градот бил повратен под власта на Софија. дигитален извор Посочил: Sasha Uzunov

Постирано во 11.1 Слика и посока

1831-1860_Албанската состојка во грчката нација

Подробен извештај кој дава слика за широчината и длабочината на албанскиот удел во создавањето на грчката нација.

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1903.04.18_The New York Times – ‘In the Balkans; A Trip Through Macedonia – The Land of Strife’

Балканско лажирање: Романските, српските и бугарските агенти, како и учените во Санкт Петерсбург, Букурешт, Белград, Софија биле пуштени во фабрикување родословски дрва и шкрабање секакви национални апелации за стекнување права над Македонија. „… A true comedy of errors in which…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1912.10.28_The New York Times – A young woman spy

Народносно јасно назначени како Македонци обвинети заради шпиунажа и убиени од страна на бугарските власти. wife of a Bulgarian officer and whose sister is married to an officer, was seen, just before the war broke out, I taking a train…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.11_The Shoshone Journal

140 Офицери од македонско потекло биле остранети од бугарската војска затоа што правеле заговор за преку судири на границата да предизвикаат воен судир со Турците (со претпоставка за да ја вовлечат Бугарија во војна за ослободување на Македонија).  

Постирано во 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1881.09.24_The New York Times

Во весникот Њу Јорк Тајмс во голема статија по повод смртта на американскиот Претседател Гарфилд во споредбите направено е и едно јасно разликување на две историски личности едната како Македонец (Александар Велики) а другата како Грк (Аристид Праведниот).

Постирано во *Избор 11.1 Слика и посока

1945.04.01_The Westralian Judeon, p7, Perth

Австралискиот еврејски весник The Westralian Judean, прави споредба за различните национални особености во која меѓу другите примери наведува: „… Постои македонска нација; но Македонците секогаш биле негирани да имаат сопствена земја …“ Australian Jewish newspaper, The Westralian Judean, reports that…

Постирано во 11.1 Слика и посока

1925.12.12_The New York Times

Судирот меѓу македонските фракции пред сѐ како последица на бугарските подметнувања се одвивал во Македонија, во Бугарија, посебно во Софија, но и низ европските метрополи.

Постирано во 11.1 Слика и посока

1903.02.15_Le Petit Journal – Massacre at a Macedonian orthodox wedding by Turks

Massacre at a Macedonian orthodox wedding by Turks, 1903. An illustration from Le Petit Journal, 15th February 1903.