Оддел: 11.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ШТАМПА со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

Постирано во 11.2 Само слика

1906_Macedonia Prepares for the Establishment of a Socialist Republik

Во 1906 година ВМРО и нејзиниот началник Даме Груев, постојано спротивставувајќи се на бугарските тежнеење за анексија, сакаа во Македонија да воспостават „Социјалистичка Република“ како нулкеус на идна Балканска Федерација.

Постирано во 11.2 Само слика

1920+_Тодор Александров (македонски револуционерен предводник)

Постирано во 11.2 Само слика

1945~_Federative Macedonia

Постирано во 11.2 Само слика

European migrants – 12 Nationalities

Постирано во 11.2 Само слика

1907(-)_Борис Сарафов за виенскиот дописник на ‘Information’

Борис Сарафов направил значајни изјави за дописникот на Информација во Виена. Тие може да се соберат во неколку клучни заклучоци: 1. Македонското движење не е бугарско движење, Македонците составуваат уникатна (посебна) националност коишто не сакаат да бидат припоени во Бугарија,…

Постирано во *Избор 11.2 Само слика

1903.10.24_The World’s News – Macedonia and its glorious military history

Македонија и нејзината славна воена историја Во секоја војна за слобода која го одбележа развојот на еманципацијата во Југоисточна Европа, Македонците земаа учество. Македонците се бореа рамо до рамо со Грците за време на долгата и горчлива борба за грчката…

Постирано во 11.2 Само слика

1903.08.15_Рачо Петров (за македонско национално движење)

Бугарскиот премиер Рачо Петров вели дека Востанието [Ilinden] во Македонија е македонско национално движење, организирано од ВМРО, неповрзано со Бугарија. Bulgarian Prime Minister Racho Petroff says the [Ilinden] Insurrection in Macedonia is a Macedonian national movement, not connected to Bulgaria….