Оддел: 11.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ШТАМПА без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1923.05.26_Berliner Tageblatt - Theodor Berkes
Постирано во 11.3 Само посока

1923.05.26_Berliner Tageblatt – Theodor Berkes

Цитат „… кога се возите надолу кон Ќустендил, можете да најдете трупови врзани за дрвја во редови, со букви В.M.P.O. на градите и натамошниот натпис дека ќе им се случи на сите вака, кои се против Македонците. (…) Бугарската влада…

1928.09.04_Frankfurter Allgemeine Zeitung
Постирано во 11.3 Само посока

1928.09.04_Frankfurter Allgemeine Zeitung

Цитат: „… Денес во Бугарија живеат околу 500.000 Македонци, од кои повеќето се на високи позиции (…) Македонците седат во сите власти и се особено бројни во офицерскиот кор; вкупно тие се обединети во повеќе од 200 правни организации (…)…

Постирано во 11.3 Само посока

1908_L’Italia all’Estro – Јане Сандански

Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање од соседните земји: Во Македонија не треба да има ни Бугари, ни Грци, Срби, Романци или Турци – само Македонци!

Постирано во 11.3 Само посока

1924.01.06_Eko de Danube, Hungary

Тој нема да го остави оружјето сѐ дотогаш, додека Македонија не добие слобода. Неговата верба ќе издржи пред било што. Стари жени, деца, сите работат за ослободителното дело, сите се еднакво предадени на делото и умеат да ги чуваат тајните…

Постирано во 11.3 Само посока

1923.09_Journal de Paris

„… Какви се плановите на тој човек, кој само со еден гест може да ја крене Македонија на нозе? Каде се наоѓа Тој? Поставете ги прашањата на кого сакате, никој не може да ви одговори. Белградската Влада нуди огромна сума…

Постирано во 11.3 Само посока

1924.01.06_Eko de Danube, Hungary

„… Тој нема да го остави оружјето сѐ дотогаш, додека Македонија не добие слобода. Неговата верба ќе издржи пред било што. Стари жени, деца, сите работат за ослободителното дело, сите се еднакво предадени на делото и умеат да ги чуват…

Постирано во 11.3 Само посока

1920+_Chicago Daily News

„… Македонците се обединија околу нивната стара институција ВМРО, која како и секогаш предизвикува сѐопшто восхитување. Тодор Александров, сакан и уважуван од целиот народ, го зеде во свои раце раководењето со движењето. Роден е во Македонија, 42 годишен. Тодор Александров…

Постирано во 11.3 Само посока

1923_The Times, London

„… Патувањата на Тодор Александров се рамни на царски патувања, таму каде ќе стаса Тој, на пример, во некоја далечна долина, долината добива живот, зад секое дрво будно стои стражар, секој жбун во шумата крие две очи, а селаните се…

Постирано во 11.3 Само посока

1903.02.28_Весник ‘Славянский Век’ за Македонското Научно-Литературно Друштво, с431-432, Виена

Списанието „Славянский Век“ меѓу првите објавува опширни вести за создавањето и целта на Македонското Научно-Литературно Друштво од Санкт Петерсбург. Во својот февруарски број (1903 г.) редакцијата објавила и една дописка под наслов „Македонско друштво во С. – Петроград“, која во…

Постирано во 11.3 Само посока

1945.06.09_Bradford Observer

Обвинување од страна на Белград и Москва за протерувањето на илјадници Македонци од страна на грчките реакциoнери.

Постирано во 11.3 Само посока

1924.09.24_Tribune de Genève

„… Со своите високи квалитети, и покрај физичките страдања поради болест, која не простува, Александров беше станал легендарен конспиратор, кој дејствуваше неуморно на планините во Македонија. Неговата врховна цел беше независноста на Македонија, која во една самостојна држава ќе ги…

Постирано во 11.3 Само посока

1916_Василиј В. Водовозов – ‘Современик’ (осврт по повод годишнината од смртта на Ј. Сандански)

Постирано во 11.3 Само посока

1901.03.08_Весник – ‘Information’

Во изворите уште од 1901 година кои говорат за висока стапка на миграција од Македонија во Бугарија, Сер Франсис Планкет, британски амбасадор во Виена, во писмото испратено до маркизот од Ленсдаун, државен секретар за надворешни работи на Велика Британија, од…