Category: 12.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

Posted in 12.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – ImperiaPersarumandM

Карта на Персиското и Македонското Царство.

Posted in 12.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Hellaszoom1

Македонија разграничена од другите земји. ‘Хелас’ на југ од Македонија.

Posted in 12.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Graecia

Македонија и Грција два сосема различни и одвоени земјописни поими.

Posted in 12.1 Слика и посока

2020+_Словенска Y-ДНА халогрупа

Словенскиот ген во Македонија околу 30%. Словенскиот ген во грчката генетика околу 20%. При тоа границата се поклопува со границата на Беломорска Македонија. Извор: Eupedia.com

Posted in 12.1 Слика и посока

1815_Wilkinson – ‘Ancient Greece Turkey Antique Map’

Посочил: FilipiA

Posted in 12.1 Слика и посока

1643_Blaeu – ‘Balkans Romania Antique Map’

Посочил: FilipiA

Posted in 12.1 Слика и посока

1020~_Дијацезата на Охридската Патријаршија

Posted in 12.1 Слика и посока

1885_F. Bianconni – ‘Economic map of Macedonia province’

Posted in 12.1 Слика и посока

1991_Milos Popovic – Etnicki sastav Jugoslavije (Census)

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1914_Balkan Serbs (француско-српска карта)

Извор Посочил: В. Диневски

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1897_Pallas Nagy – Lexikon (ethnographic map of the south Balkans)

Извор Посочил: В. Диневски

Posted in 12.1 Слика и посока

1924_German ethnographic map of the Balkans (1912-1918)

Извор Посочил: В. Диневски