Category: 12.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1908.01.01_L’Italia al’Estero, Roma

Пренесени зборови од Сандански: „… Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање на соседните држави. Во Македонија не треба да има ни Бугари, ни Грци, ниту Срби, ниту Романци, ни Турци, туку – само Македонци. …” Посочил: Слобода или Смрт

Posted in 12.1 Слика и посока

1918_G. Ward Price – ‘The story of the Salonica Army’, p99

„… Со секоја милја или две како што возите ќе забележите пат од двете страни порабен со црна линија од тие земјоделци, бегалци или месни селани – од сите раси на Балканот, Срби, Турци, Бугари (иако од грчко подаништво), МЕШАНАТА…

Posted in 12.1 Слика и посока 17.1 Албански

1622_Giovanii Botero – ‘Le Relationi Vniversali’

„… Албанија, ова е дел од Македонија, носи име од Албанци, азиски народ кој дошол овде, потекнува од куќата на Татарите. …“ (слободен превод) „… Albania Questa e parte della Macedonia, hail nome da gli Albani, popoli Asiatici, che vi…

Posted in 12.1 Слика и посока

1916_Jan Gordon – ‘A Balkan Freebooter’, London

Книга со многу споменувања на Македонците како посебен народ. На страна 226 писателот пишува дека ‘бугарските, српските и грчките комитаџии гледаа со алчност кон богатата земја (Македонија) и се обидувале со пари или на други начини да ги намамат Македонците…

Posted in 12.1 Слика и посока

1797 « 1906_Sir Edward Sullivan – ‘Buck Whaley’s Memoirs including his journey to Jerusalem’, London

Првото востановување на јаничарите било за време на Мурат Втори и тие биле составени од млади Бугари и Македонци.

Posted in 12.1 Слика и посока

1599_Бартоломеј Папроцки

Полски писател во 1599 година Александар и Филип ги нарекол Славјани. „… Ние, Александар, Филип кралот Македонски, монарх, … На просветлениот род на Славјаните и нивниот јазик …“ Македонски превод од руската верзија: „… Ние, Александар, Филип кралот Македонски, монарх,…

Posted in 12.1 Слика и посока

1921_Etienne Burnet – ‘La Tour blanche, Armée d’Orient 1916-1917’, p80-81, Paris

  „Еден преведувач на армијата — црногорски граѓанин — ми ја даде неговата теорија за македонскиот народ. Тој се враќа на словенските преселби во 9 век. Македонската земја врз овие населенија еден заеднички белег, со локални варијанти. За да ги…

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“

Posted in *Избор 12.1 Слика и посока

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност. „… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и…

Posted in 12.1 Слика и посока

1919 « 1941~_Victor Lvovich Kibalchich (Victor Serge) – ‘Memoirs of a Revolutionary’

Едно комунистичко животописно сведоштво за Македонците и македонската борба за слобода.

Posted in 12.1 Слика и посока

1601_P. Melanchthone & C. Peucero – ‘Chronicon Carionis’, Bernae

Еден Летопис од 1601 година каде се споменати Македонците како одделен народ од Бугарите и Трибалите (Србите). Посочил: Dragan Markoski

Posted in 12.1 Слика и посока

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност  и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“