Category: 12.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

Posted in 12.1 Слика и посока

1878_Fanny Janet Blunt – ’The people of Turkey‘

Често пати грчките пропагандисти користат податоци кои во негирањето на македонскиот народ ги претставуваат како да се во нивна полза но при подобар преглед излегува дека тоа воопшто не е така. Еве еден таков извадок: Во Тракија и Македонија, каде…

Posted in 12.1 Слика и посока

1844_Charles Rollin – ‘Ancient history in IV volumes’, vol I, pg414

Macedonia. It was a long time before the Greeks had any great regard to Macedonia. Her kings living retired in woods and mountains, seemed not to be considered as a part of Greece. They pretended, that their kings, of whom…

Posted in 12.1 Слика и посока

1861_C. Muller- ’Geographi Graeci Minores‘, 2, 574, Paris

„… Тие се докажани дека се сместиле во секоја област од Грција. … И сега скитските Словени го населиле цел Епир и скоро цела Грција, Пелопонез и Македонија. …“

Posted in 12.1 Слика и посока

1806-1812 « 1854_Липранди – ’Обозрѣние пространства‘, Санкт Петербург

Македонците во руската документација пред почетокот на противмакедонските пропаганди потполно несомнено се издвојувани како засебен народ на почетокот од 19 век. Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 12.1 Слика и посока

1907_Т.Д.Флоринскій – ’Славянское Племя‘, Кiевь

Македонците се посебен народ. Кога македонските словени за себе го употребуваат зборот Бугарин тоа не е национално име и тоа етнички не означува болгарин. Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 12.1 Слика и посока

1444_Антонио де Бонфини – ’Историја на Унгарците‘

Во време кога на Балканот веќе се присутни Турците за време на крстоносен поход унгарски летописец запишува Македонци како жители јужно од Бугарија. Истиот летописец Бугарите ги определува како славјански народ со ист корен како Пољаците. Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 12.1 Слика и посока

1908_Allen Upward – ’The east end of Europe‘, pg.202-204, London

„… Во Владово (Воденско), првото село, стигнавме по 2 часа јавање… Побарав да го повикаат човекот кој изгледа беше водечки човек на тоа место и тој дојде во стражарската куќичка и слободно одговори на моите прашања во присуство на еден…

Posted in 12.1 Слика и посока

1977_Ivan Dorovski – ’Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske university‘, p123-126, Brno

Познатиот чешки книжевник, историчар и преведувач – Иван Доровски, во својот труд за развојот на литературните процеси на Балканот во 19ти век посочува дека во 1840тите години тогашните т.н. бугарски учители ја воочиле различноста меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Еден…

Posted in 12.1 Слика и посока

1920.11_’The Smith alumnae quarterly‘

„… Доаѓајќи до нашите диспанзер и болница ние имавме Турци, Бугари, Македонци и прави Срби. Како некои од овие луѓе знаеја за себе си да се нарекуваат е повеќе од она што знаев. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 12.1 Слика и посока

1823.01-06_Robert Walsh – ’The Museum of foreign literature and science‘

„… Истата причина која ги донесе Ерменците во Австрија, истото е спроведено од Грците, Албанците и Македонците. Овие различни нации не се многу бројни, ги има едвај по неколку стотини семејства од нив во Трансилванија, иако таму изобилува повеќе отколку…

Posted in 12.1 Слика и посока

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)

И пред војната на Самоил против Василиј II постоело некое македонско востание против византиската власт. „… востание на македонските славјани против византиската власт околу 926 г. … некои славјани кои се востанале против императорот Роман и му ја опустошувале земјата…

Posted in 12.1 Слика и посока

1907.08-09 « 1999_В. И. Косик – ’Гордиев узел Балкан‘, Москва

„… Во Костур, делегации од селата дојдоа да нѐ видат и изјавија дека не сакаат ниту грчки, ниту бугарски учители и свештеници, туку тие настојуваа да бидат Македонци. На прашањето на нивната националност, тие одговорија дека тие се Македонци. Овие…

Posted in 12.1 Слика и посока

1919_Harold W. V. Temperlay – ’History of Serbia‘, London

„… Сигурно е дека грото од македонското население се Словени – на ниеден начин не е сигурно дека се Бугари. Има многу нешта натаму да се каже за гледањето дека стварното население не е ни бугарско ни српско, туку на…

Posted in 12.1 Слика и посока

1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар – ’Летопис на Касинскиот манастир‘

Овој латински извор тврди дека Пелагонија и Вардар биле славјански земји во време (почеток на вториот милениум) кога според бугарската историја би требало да бидат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija Извор: Летопис на Касинскиот манастир

Posted in 12.1 Слика и посока

1894_Петар Драганов – ‘Македонско Славјански Зборник’, С. Петербург

Посочил: Poljakot od Makedonija