Category: 12.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Posted in 12.3 Само посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece: Two Ancient and Separate Nations’, pg.23-35.

To get to the real Macedonians we need to start a little before the time of Alexander the Great. If we go too far back, say to the seventh century B.C., we find that Macedon was a tiny little piece…

Posted in 12.3 Само посока

1113_’Несторовиот Летопис‘, Русија

Најстариот руски летопис кој споменува Македонци вели дека Кирилометодиевата азбука и писменост за која ќе се изборат пред Црквата се Славјански. Создадени за Моравската мисија. Никаде не се спомнува бугарска писменост и азбука.

Posted in 12.3 Само посока

1924_Ernest Granger – ‘Nouvelle Géographie Universelle’

Францускиот земјописец Ернест Грангер во 1924 година запишал: „… Славјаните во Прилеп, Битола, Струмица, долен Вардар, на прашањето: дали си Србин? Дали си Бугарин? Дали си Грк? Или Албанец? Тие одговарале: Јас сум Македонец. …“ ”The Slavs of Prilep, Bitolja,…

Posted in 12.3 Само посока

1992_Ахметџан Халиков – ‘Што сме ние, Бугари или Татари’, Казан

Татарскиот историчар Ахметџан Халиков во својата книга под наслов „Што сме ние: Бугари или Татари?“ мошне јасно ја опишува народносната врска помеѓу Бугарите и Татарите. Овој познат татарски историчар се смета за врвен познавач на народносното потекло на денешните Татари….

Posted in *Избор 12.3 Само посока 16.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски од кого настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван…

Posted in 12.3 Само посока

1470_Македонците во патеписот на Џио Марио Анџиолело

Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година) За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот Марио Дељи Анџиолело . Тој по потекло бил од Виченца, а неговиот дневник во вид на…

Posted in 12.3 Само посока 16.3 Само посока

-0200 « 1908_Charles Morris – ‘Historical Tales: Greek’, Pg. 292

Macedonia lay north of Greece. Its people were not Greeks, nor like Greeks in their customs.

Posted in 12.3 Само посока

1944_Michael Padev – ‘Escape From The Balkans’, London

Once we reached Macedonia, what struck us most was the ease and zest with which the Macedonian underground battled against the Bulgarian occupying authorities. We stayed there a week and not a night went by without fighting in the streets….