Оддел: 12.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од РАЗНИ СТРАНСКИ ИЗВОРИ.

Постирано во *Избор 12.1 Слика и посока

1919.01.04_Августина Бевик – писмо (Словените во Солун себе се нарекуваат Македонци)

Британка во 1919: „Словените“ во Солун себеси се нарекуваат Македонци / A British woman in 1919: “Slavs” in Thesalonika call themselves Macedonians На 4 јануари, 1919 година, пред точно 100 години, Августина Бевик – британска католичка милосрдна сестра што служела…