Оддел: 12.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики но без посока на СВЕТСКИОТ извор.

1900+_Македонски Револуционери
Постирано во 12.2 Само слика

1900+_Македонски Револуционери

Постирано во 12.2 Само слика

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин

Една слика од архивите од Прва Светска војна. Со оглед на редовноста, споменувањето на македонската определба на сликаните не може да се толкува само како земјописна определба. На тоа ги поттикнувала македонската народносна (етнографска) различност на ниво на посебен народ.

Постирано во 12.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

Постирано во 12.2 Само слика

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско

Постирано во 12.2 Само слика

1900+_Македончиња

Од сликозбирките на странските патеписци.

Постирано во 12.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

Постирано во 12.2 Само слика

1904.05_Macedonian ‘hard nuts’ – veterans of a score of campaigns

Македонски „тврдокорни“ ветерани во поход.