Category: 13.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Posted in 13.1 Слика и посока

1903.05.26_The Evening News, Edinburgh

„… Прославениот МАКЕДОНСКИ револуционерен предводник именуван Делчев е пријавен дека бил убиен во борбите против Турците. …“ Посочил: SamuGun

Posted in 13.1 Слика и посока

1934.04.28_Australian Women’s Weekly Magazine

„… Hull House is situated in a poor quarter of Chicago, in a neighborhood teeming with people of many nationalities, including Greeks, Italians, Bulgarians, Lithuanians, Macedonians and Mexicans. …“ Посочил: Саша Узунов Извор: TROVE

Posted in 13.1 Слика и посока

1903.08.26_West Coast Times – The Balkans insurrection

„… It is therefore quite understandable that religious fanaticism and intolerance, combined with racial and political prejudices, could cause Turks, Macedonians, Greeks, Bulgarians, Albanians and other races comprising the population of the Balkans to turn and rend each other if…

Posted in 13.1 Слика и посока

1905.12.05_Bush Advocate – Turkey and the powers, vXVII, i281, pg5

„… Бугарија ја обвинува Турција за соучество во грчкиот колеж на Бугари и Македонци …“ Посочила: Охридска Самовила

Posted in 13.1 Слика и посока

1903.11_California Ladies’ Magazine

„… To-day we are again confused and horrified, the former becuase the conflictin forces of Macedonians, Bulgarians, Albanians, Greeks and Turks are all seemingly fighting each other, … How shall Macedonia be freed from the Turkish yoke? …“ Посочила: Охридска…

Posted in 13.1 Слика и посока

1906.08.14_The New York Times

„… ДА СЕ УБИЕ ПРИНЦОТ фЕРДИНАНД Четникот се крие во шумата чекајќи шанса да го убие, како што се вели. Лондон, Житар 13. – Извештајот на новинската агенција од Виена денес вели дека се известува дека Јане Сандански (Македонскиот водач…

Posted in 13.1 Слика и посока

1941.04.23_Waikato Independent, pg3, New Zealand

„… Македонците, таа издржлива раса, беа најгласни во протестите против потчинувањето кон [Хитлерова] Германија. Повеќе од 100 години, тие [Македонците] ги издржаа напорите на Турците, Грците, Бугарите и Југословените, да ги асимилираат. Тие се ултрапатриоти, македонски патриоти и меѓу најголемите…

Posted in 13.1 Слика и посока

1937.11.04_List Dimitrovac, br. 9

Во весникот „Димитровец” (Dimitrovac) во 1937 г., објавено било писмо, испратено од Велес, Македонија за време на српска окупација. Тоа е напишано на македонски јазик и во него јасно се говори за – Македонци. Весникот бил гласило на меѓународниот батаљон…

Posted in 13.1 Слика и посока

1919.05.22_The New York Times, E. Percy Noel

„… Овие села беа населени со луѓе од грчко, турско, ерменско, бугарско и српско потекло како и од домородни Македонци. …“ Освен правите Бугари другите народности живееле во страв од бугарскиот војник. Потоа „… Беше трогнувачки да се види нивната…

Posted in 13.1 Слика и посока

1928.05.02_Heraldo de Madrid

Битола, „… Српскиот суд осуди 12 македонски патриоти на казни од пет до 12 години. Обвинетите немаат причинето никаков конкретен криминал; само се истакнувале како добри патриоти што копнеат по слободата на својата земја. …“ Посочил: Слобода или Смрт

Posted in 13.1 Слика и посока

1938.10.01_The Mansfield News-Journal

„… Медисон е град со една од најстарите македонски колонии во САД. Многу од старите Македонци овде зеле активно учество во национал-револуционерната борба на нивниот народ против опресијата на Султаните. … Македонската Народна Лига на Америка укажува дека Македонија денес…

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1914.05.02_’The Outlook‘, New York

„… Голема штета е што Сервите, Бугарите, Македонците и Грците не поседуваа морал и интелектуална моќ да согледаат дека во една таква Балканска федерација лежеше нивната безбедност и безбедноста на Еврола. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 13.1 Слика и посока

1941.06.19_The Herald, Melbourne

Д-р М. Д. Голдмен, полски евреин кој пребегнал во Австралија зборувал 48 јазици и бил вработен од австралиската Влада. Меѓу нив во словенската група на јазици наведен е македонскиот како засебен јазик. Посочил: Саша Узунов Извор:  trove.nla.gov.au

Posted in 13.1 Слика и посока

1891.02.14_La Presse, Paris – A plot in Bulgaria

„… Conspiracy being plotted against the life of Prince Ferdinand and Bulgarian cabinet members. Three individuals, a Serb, a Bulgarian and a Macedonian suspected of being leaders of the conspiracy were arrested …“ Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 13.1 Слика и посока

1908.02.28_Le Rappel, Paris

„… Цар на Балканот Сандански главниот на македонските терористи. …“ Посочила: ИтИзАј Марина