Category: 13.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СТРАНСКА ШТАМПА.

Posted in 13.1 Слика и посока

1901, 1906, 1960_The Jewish Encyclopedia – Macedonia

Во Еврејската Енциклопедија со прво издание уште во 1901 година зборовите Китим и Јаван се поврзуваат со Македонија и Македонците, а не со Хелените или денешните Грци. Изразот Јаван е битен затоа што се поврзува со Јафет еден од тројцата…

Posted in 13.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1802_Даниил Москополец – ‘Речникот од четири јазика’, Венеција

Во текот на 1802 година, во Венеција се појавува од печат необична книга на грчки јазик, потпишана од свештеникот и учител Даниил Москополец, погрчен Влав од Албанија, во рамките на која првпат во Европа се претставува македонскиот јазик (охридското наречје)…

Posted in 13.1 Слика и посока 24 Југославија Кралство

1922.12.07_The Daily Standard, Brisbane, Australia (Ethnic Macedonian uprising in Bulgaria)

Барање автономија “Банда на македонски автономисти” составена од неколку илјадници го освоиле Ќустендил. Подоцна градот бил повратен под власта на Софија. дигитален извор Посочил: Sasha Uzunov

Posted in 13.1 Слика и посока

1831-1860_Албанската состојка во грчката нација

Подробен извештај кој дава слика за широчината и длабочината на албанскиот удел во создавањето на грчката нација.

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1903.04.18_The New York Times – ‘In the Balkans; A Trip Through Macedonia – The Land of Strife’

Балканско лажирање: Романските, српските и бугарските агенти, како и учените во Санкт Петерсбург, Букурешт, Белград, Софија биле пуштени во фабрикување родословски дрва и шкрабање секакви национални апелации за стекнување права над Македонија. „… A true comedy of errors in which…

Posted in 13.1 Слика и посока

1912.10.28_The New York Times

Народносно јасно назначени како Македонци обвинети заради шпиунажа и убиени од страна на бугарските власти.

Posted in 13.1 Слика и посока

1903.11_The Shoshone Journal

140 Офицери од македонско потекло биле остранети од бугарската војска затоа што правеле заговор за преку судири на границата да предизвикаат воен судир со Турците (со претпоставка за да ја вовлечат Бугарија во војна за ослободување на Македонија).  

Posted in 13.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1881.09.24_The New York Times

Во весникот Њу Јорк Тајмс во голема статија по повод смртта на американскиот Претседател Гарфилд во споредбите направено е и едно јасно разликување на две историски личности едната како Македонец (Александар Велики) а другата како Грк (Аристид Праведниот).

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1945.04.01_The Westralian Judeon, p7, Perth

Австралискиот еврејски весник The Westralian Judean, прави споредба за различните национални особености во која меѓу другите примери наведува: „… Постои македонска нација; но Македонците секогаш биле негирани да имаат сопствена земја …“ Australian Jewish newspaper, The Westralian Judean, reports that…

Posted in 13.1 Слика и посока

1925.12.12_The New York Times

Судирот меѓу македонските фракции пред сѐ како последица на бугарските подметнувања се одвивал во Македонија, во Бугарија, посебно во Софија, но и низ европските метрополи.

Posted in 13.1 Слика и посока

1903.02.15_Le Petit Journal – Massacre at a Macedonian orthodox wedding by Turks

Massacre at a Macedonian orthodox wedding by Turks, 1903. An illustration from Le Petit Journal, 15th February 1903.

Posted in 13.1 Слика и посока

1901.10.27_Le Petit Journal – Miss Stone chez les brigands Macedoniens

Мис Стоун меѓу македонските четници. “Le Petit Journal”, Paris, 12. volume, number 571, illustrated supplement, Sunday 27 October 1901, illustration, “The kidnapping of Miss Stone an American missionary”