Category: 13.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКАТА ШТАМПА без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Posted in 13.3 Само посока

1924.01.06_Eko de Danube, Hungary

Тој нема да го остави оружјето сѐ дотогаш, додека Македонија не добие слобода. Неговата верба ќе издржи пред било што. Стари жени, деца, сите работат за ослободителното дело, сите се еднакво предадени на делото и умеат да ги чуваат тајните…

Posted in 13.3 Само посока

1923.09_Journal de Paris

„… Какви се плановите на тој човек, кој само со еден гест може да ја крене Македонија на нозе? Каде се наоѓа Тој? Поставете ги прашањата на кого сакате, никој не може да ви одговори. Белградската Влада нуди огромна сума…

Posted in 13.3 Само посока

1924.01.06_Eko de Danube, Hungary

„… Тој нема да го остави оружјето сѐ дотогаш, додека Македонија не добие слобода. Неговата верба ќе издржи пред било што. Стари жени, деца, сите работат за ослободителното дело, сите се еднакво предадени на делото и умеат да ги чуват…

Posted in 13.3 Само посока

1920+_Chicago Daily News

„… Македонците се обединија околу нивната стара институција ВМРО, која како и секогаш предизвикува сѐопшто восхитување. Тодор Александров, сакан и уважуван од целиот народ, го зеде во свои раце раководењето со движењето. Роден е во Македонија, 42 годишен. Тодор Александров…

Posted in 13.3 Само посока

1923_The Times, London

„… Патувањата на Тодор Александров се рамни на царски патувања, таму каде ќе стаса Тој, на пример, во некоја далечна долина, долината добива живот, зад секое дрво будно стои стражар, секој жбун во шумата крие две очи, а селаните се…

Posted in 13.3 Само посока 17.1 Албански

1912.11.23_Arthur Henry Lucas – The Sidney Herald (newspaper), Australia

„… Иако е син (Ѓорѓија Кастриот – Скендербег) на локален албански челник, се чини дека и неговиот татко и неговата мајка биле чистокрвни Словени. Турците му дадоа ново име, и тоj потекнува од Македонија, го викаа Искендер (Александар) …“  …

Posted in 13.3 Само посока

1903.02.28_Весник ‘Славянский Век’ за Македонското Научно-Литературно Друштво, с431-432, Виена

Списанието „Славянский Век“ меѓу првите објавува опширни вести за создавањето и целта на Македонското Научно-Литературно Друштво од Санкт Петерсбург. Во својот февруарски број (1903 г.) редакцијата објавила и една дописка под наслов „Македонско друштво во С. – Петроград“, која во…

Posted in 13.3 Само посока

1945.06.09_Bradford Observer

Обвинување од страна на Белград и Москва за протерувањето на илјадници Македонци од страна на грчките реакциoнери.

Posted in 13.3 Само посока

1924.09.24_Tribune de Genève

„… Со своите високи квалитети, и покрај физичките страдања поради болест, која не простува, Александров беше станал легендарен конспиратор, кој дејствуваше неуморно на планините во Македонија. Неговата врховна цел беше независноста на Македонија, која во една самостојна држава ќе ги…

Posted in 13.3 Само посока

1916_Василиј В. Водовозов – ‘Современик’ (осврт по повод годишнината од смртта на Ј. Сандански)

Posted in 13.3 Само посока

1901.03.08_Весник – ‘Information’

Во изворите уште од 1901 година кои говорат за висока стапка на миграција од Македонија во Бугарија, Сер Франсис Планкет, британски амбасадор во Виена, во писмото испратено до маркизот од Ленсдаун, државен секретар за надворешни работи на Велика Британија, од…