Category: 13.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

Posted in 13.1 Слика и посока

1916_Jan Gordon – ‘A Balkan Freebooter’, London

Книга со многу споменувања на Македонците како посебен народ. На страна 226 писателот пишува дека ‘бугарските, српските и грчките комитаџии гледаа со алчност кон богатата земја (Македонија) и се обидувале со пари или на други начини да ги намамат Македонците…

Posted in 13.1 Слика и посока

1797 « 1906_Sir Edward Sullivan – ‘Buck Whaley’s Memoirs including his journey to Jerusalem’, London

Првото востановување на јаничарите било за време на Мурат Втори и тие биле составени од млади Бугари и Македонци.

Posted in 13.1 Слика и посока

1599_Бартоломеј Папроцки

Полски писател во 1599 година Александар и Филип ги нарекол Славјани. „… Ние, Александар, Филип кралот Македонски, монарх, … На просветлениот род на Славјаните и нивниот јазик …“ Македонски превод од руската верзија: „… Ние, Александар, Филип кралот Македонски, монарх,…

Posted in 13.1 Слика и посока

1921_Etienne Burnet – ‘La Tour blanche, Armée d’Orient 1916-1917’, p80-81, Paris

  „Еден преведувач на армијата — црногорски граѓанин — ми ја даде неговата теорија за македонскиот народ. Тој се враќа на словенските преселби во 9 век. Македонската земја врз овие населенија еден заеднички белег, со локални варијанти. За да ги…

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност. „… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и…

Posted in 13.1 Слика и посока

1919 « 1941~_Victor Lvovich Kibalchich (Victor Serge) – ‘Memoirs of a Revolutionary’

Едно комунистичко животописно сведоштво за Македонците и македонската борба за слобода.

Posted in 13.1 Слика и посока

1601_P. Melanchthone & C. Peucero – ‘Chronicon Carionis’, Bernae

Еден Летопис од 1601 година каде се споменати Македонците како одделен народ од Бугарите и Трибалите (Србите). Посочил: Dragan Markoski

Posted in 13.1 Слика и посока

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност  и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“

Posted in 13.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1699_Various author – ‘The History of the Works of the Learned’

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња. Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано…

Posted in 13.1 Слика и посока

1765 « 1856_A-A. Brazey – ‘A Gazeteer of the World..’, vI, Edinburgh – London – Dublin

Исечекот пишува за австриската воена колонизација со пополнување со разни народи во Унгарија и околу Трансилванија: „… Узбеци, Хрвати, Албанци, Македонци, Срби и Власи. Кон нив биле додадени колонии од Италијанци, Шпанци, Французи, Германци, Далматинци и Бугари. …“

Posted in *Избор 13.1 Слика и посока

0802-0867 « 1912_J.B. Bury – ‘A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)’

„… Има мислења дека Македонските Словени веќе поседувале азбука која тие ја употребувале за потребите на секојдневниот живот и тоа што Константин (св. Кирил) го направил било да го преработи писмото и да го заокружи (комплетира) за поточно обработување на…