Category: 14.2 Само слика

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики но без посока на СВЕТСКИОТ извор.

Posted in 14.2 Само слика

1914-1918_Млада македонска жена, Лерин

Една слика од архивите од Прва Светска војна. Со оглед на редовноста, споменувањето на македонската определба на сликаните не може да се толкува само како земјописна определба. На тоа ги поттикнувала македонската народносна (етнографска) различност на ниво на посебен народ.

Posted in 14.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

Posted in 14.2 Само слика

1919.01.06_Млади Македонци, Леринско

Posted in 14.2 Само слика

1900+_Македончиња

Од сликозбирките на странските патеписци.

Posted in 14.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

Posted in 14.2 Само слика

1904.05_Macedonian ‘hard nuts’ – veterans of a score of campaigns

Македонски „тврдокорни“ ветерани во поход.