Category: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

0000 – 0100 « 1872_Heinrich Kiepert – ‘Wandkarte zur Erlauterung der biblischen Erdkunde alten und neuen Testaments’, Berlin (Dietrich Reimer)

Македонија за време на пишувањето на Новиот Завет јасно одвоена од Грција и Јаван. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1587_Urbano Monti – ‘(Interactive Globe) Tavola 1-60. (Map of the World)’, Milan

Стара италијанска карта. Има Македонија, Албанија, Тракија, Боетија, но нема Грција, Србија, Бугарија… Во Македонија е ставен градот Vodana. Извор: David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0300 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. V. Graecia’, Berlin (Dietrich Reimer)

Земјописна карта со цела древна Грција. Македонија е оставена надвор од картата. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0382 – -0336 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Tab. IV. Graecia cum insulis et oris maris Aegaei’, Berlin (Dietrich Reimer)

Грција и Македонија за време на Филип Втори. Според легендата со бледо жолто се обоени просторите каде живеело грчко население и при тоа со три различни бои се дадени границите каде живееле трите различни грчки етникуми (Јонци, Дорци, Аеолци). Во…

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0300 « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. II. Imperia Persarum et Macedonum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Картографски опис на Персиското и Македонското Царство. Очигледно е дека Македонија поставена настрана од HELLAS била сметана како земја која не му припаѓа на хеленскиот свет. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1861_Heinrich Kiepert – ‘Orbis Terrarum Ptolemaeo descriptus’, Berlin (Dietrich Reimer)

Древна карта Светот опишан од Птоломеј. Македонија и Грција два одвоени земјописни поими и простори. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0400 – 0000 « 1861_Heinrich Kiepert – ‘Tab. I. Orbis terrarum antiquis notus’, Berlin (Dietrich Reimer)

И на оваа световна земјописна карта за древноста, Македонија е одвоена од Ахаја и Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0400 – 0000 « 1859_Heinrich Kiepert – ‘Graecia’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Прикажани се просторите на распространетост на трите грчки (хеленски) етникуми. Очигледно е дека авторот ја оставил Македонија надвор од припадноста на било кој од нив. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

-0400 – -0323 « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperia Persarum et Macedonum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Карта за Персиското и Македонското Царство. Македонија е јасно раздвоена од Хелас (Hellas). Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

0000~ « 1858_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, London-Edinburgh (Williams & Norgate)

Границите на Римското Царство за време на царот Октавијан Август. Македонија е одвоена област надвор од Ахаја, Хелас, Грција… Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum in praefecturas dioceses provincias’, Berlin (Dietrich Reimer)

Римските провинции за време на царот Октавијан Август. Македонија е област надвор од Ахаја, нема Хелас, никакво споменување на Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

0000~ « 1903_Heinrich Kiepert – ‘Imperium Romanum’, Berlin (Dietrich Reimer)

Според картата за Римското Царство во време на царот Октавијан Август, Македонија се простирала сѐ до Јадранско и Јонско Море и граничела со Ахаја. Извор: Збирка David Rumsey