Category: 16.2 Само слика

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА БЕЗ ПОСОКА.

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0148_The ethnological map of Macedonia

„… После смртта на Александар, источната граница на македонската држава се повлекла до Нестос. На север, сепак, кралството досегало до Скопје, после што била територијата на Дарданците … Од поданиците на Филип не повеќе од 250 000 биле од грчки…

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

0406 « 1835_Empire Romain à l’époque de l’invasion des Barbares

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0323_The Empire of Alexander the Great

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

0117_Roman Empire

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0334 – -0323_Empire of the Macedonians, Alexander’s March

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

-0200-0000_Источното Средоземје 2 века пред Христовото раѓање.

Posted in 12.2 Само слика 16.2 Само слика

-0340_Александар, убиството на телохранителот Клитус

Грчката навреда за македонскиот крал ќе заврши со убиство на навредувачот. „… Потоа Александар, неспособен повеќе да го задржи својот гнев скокна на нозе и фрли едно од јаболките кои лежеа на масата кон Клитус и го погоди, а потоа…

Posted in 11.2 Само слика 16.2 Само слика

1980+_Германски учебник по историја

Posted in 16.2 Само слика 4.2 Само слика

1922+_МПО собир

Собир на Македонската Патриотска Организација (МПО) од Лорејн, Охајо, САД, на која е истакнато знаме со „Александар Велики“. На печатот од организацијата стоел слоганот: „Македонија на Македонците“.

Posted in 15 Странски сведоштва 16.2 Само слика

Иван Калчев

„… За мене, за членовите на Бугарско-македонското друштво нема никакви дилеми во однос на постоењето на македонскиот идентитет, јазик, култура, етнос и во однос на тоа дека во Република Бугарија има македонско малцинство. …“ „… македонската држава (млада држава, но…

Posted in 16.2 Само слика

-0300- « 0000+_Quintus Curtius Rufus

Римскиот историчар Квинтиј Куртиј Руфус од првиот век н.е. за посебноста на македонскиот јазик во древноста.

Posted in 16.2 Само слика

1400+_За Словените во древноста

Постојат средновековни автори кои не се согласуваат со северното потекло на словенството. Временски и земјописно словенството го поместуваат во древноста (антиката) и тврдат дека некои од славните историски личности како Александар, Филип, Јустинијан биле Словени.

Posted in 16.2 Само слика

1900-_Македонското Кралство на руски фрескопис

Македонско, не грчко или хеленско, Кралство како едно од четирите повеќевековни империи кои превладувале со евроазиските простори.

Posted in 16.2 Само слика

-0350+_Macedonia, p5

Пасоси кои многу добро го објаснуваат односот на древните Македонци (како и на другите народи) кон Хеленизмот. – Македонскиот јазик не само што бил различен од хеленскиот, туку и кога го учеле, Македонците имале проблем со неговиот изговор. Кога Македонците…

Posted in 16.2 Само слика

-0359_History of Macedonia

„… Хелените самите гледале на нив како варвари, што значи дека не се од Хеленска припадност. … Меѓутоа иако Македонците не се Хелени, некои од нивните (македонски) владетели (суверени) себе си сметале за потомци на хеленската раса …“ Овој чуден…