Category: 17.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 12.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – ImperiaPersarumandM

Карта на Персиското и Македонското Царство.

Posted in 12.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1869_Heinrich Kiepert Atlas Antiquus – Hellaszoom1

Македонија разграничена од другите земји. ‘Хелас’ на југ од Македонија.

Posted in 17.1 Слика и посока

1769 « 1851_Петар Петровиќ Његош – ‘Лажни цар Шќепан Мали’, Цетиње

„… Спомнете си, храбри Црногорци, Каква предците ваши здобија Нечуена слава и јунаштво, со Александар, царот Македонски …“ Во говорот на рускиот кнез Долгоруков од 1769 година во Цетиње може да се прочита дека Црногорците биле сметани за потомци на…

Posted in 14.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1881.09.24_The New York Times

Во весникот Њу Јорк Тајмс во голема статија по повод смртта на американскиот Претседател Гарфилд во споредбите направено е и едно јасно разликување на две историски личности едната како Македонец (Александар Велики) а другата како Грк (Аристид Праведниот).

Posted in 17.1 Слика и посока

1982_Michael Grant – ‘From Alexander to Cleopatra’

Според англискиот историски класичар Мајкл Грент, Македонците и Грците во древноста биле два одделни и постојано спротивставени народи.

Posted in 17.1 Слика и посока

1996_Eugene Borza at American Philological Association

Eugene Borza eден од најголемите авторитети за древноста, тврди дека древните Македонци и Хелените се различни етникуми. Посочил: @asteriksiobeli1

Posted in 17.1 Слика и посока

1736.03.11_Stamford Mercury, p4, Lincolnshire – UK

Статија во еден од најстарите британски весници Stamford Mercury каде се воочува дека правеле јасна народносна подвоеност на Македонците од Грците. Посочил: Никола Никовски

Posted in 13.1 Слика и посока 17.1 Слика и посока

1699_Various author – ‘The History of the Works of the Learned’

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња. Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано…

Posted in 17.1 Слика и посока

2003_Ian Worthington – ‘Alexander the Great’

„… Грците јужно од планината Олимп не сметале дека Македонците се Грци …“

Posted in 17.1 Слика и посока

1931_W.H.D. Rouse – ‘Stories of the old Greeks’, London

„… Македонците биле полу-варварско племе, кое не било сметано како дел од Грчката раса; но тие биле посупериорни спрема дивјаците кои живееле на нивните граници …“

Posted in 17.1 Слика и посока

1998.10.22_S.B Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, J.T. Roberts, D. Tandy, G. Tsouvala – ‘Ancient Greece A Political, Social, and Cultural History’

„… Дали Македонците биле Грци?… Од таму, иако изворите се јасни дека Грците не можеле да го разберат говорниот “Македонски”, нема текстови напишани на Македонски кои опстанале. Јазичарите (лингвистите) не можат да одредат ниту дали Македонскиот бил архаично наречје на…

Posted in 17.1 Слика и посока

1835_J. D. Gurtler – ‘Vorlesungen uber die Alterthumswissenschaft’, Leipzig

„… Македонците не треба да се сметаат за Елини; за древните Елини тие биле варвари; т.е. ‘Македо’ (Macedo) претставувало дури и навреда за нив. Македонците се разликувале од Елините во обичаите и долго време биле далеку под нивото на културниот…