Оддел: 14.4 Голо Брдо, Мала Преспа

Лични судбински изјави од Македонците од Голо Брдо и Мала Преспа за настани поврзани со македонската определба.