Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција. Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис…

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’World as known to the ancients.‘, London
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’World as known to the ancients.‘, London

Светот каков што бил познат во древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ означена како: HELLAS or GRAECIA. Грчката пропаганда не можејќи повеќе да ги негира податоците во кои спаѓаат и земјописните карти каде Македонија во древноста…

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon - ’Empire d'Alexandre.‘, Paris
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon – ’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Карта за Александровото Царство. Македонија помеѓу Трибалија, Грција, Епир и Илирија. Според бојата Македонија на исток е сѐ до Босфор.   Извор: Збирка David Rumsey

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.   Извор: Збирка David Rumsey

1821_Adrien Hubert Brue - ’Monde connu des anciens.‘, Paris
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1821_Adrien Hubert Brue – ’Monde connu des anciens.‘, Paris

Во карта за светот во древноста, Македонија е обележана одвоено од Илирик, Мизија, Тракија и Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1832_John Arrowsmith - ’Orbis Veteribus Notus.‘, London
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1832_John Arrowsmith – ’Orbis Veteribus Notus.‘, London

Македонија разграничена од околните земји: Тракија, Мизија, Илирик, Грција. Скопје влегува во границите на Македонија.   Извор: Збирка David Rumsey

1887_Jacob Skeen - ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1887_Jacob Skeen – ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville

Земјописна времеследна карта. Македонија го зафаќа широкиот простор од средишнината на полуостровот, Грција на југ означена со друга боја. Тесалија помеѓу како гранична територија.   Извор: Збирка David Rumsey

1913_Esref Mehmed - 'Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)
Постирано во 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1913_Esref Mehmed – ‘Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)

Турска земјописна карта или приказ од неколку карти за Македонија во древноста. На сите нив Македонија е одвоена од Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘

Весник „Свобода“, сечко, 1892 „… од сѐ се гледа дека работата не стои така: луѓето тука имаат други цели – да создадат нов книжевен македонски јазик. А дека тие не можеле да ја напишат ‘Лоза’ на тој јазик – тоа…

1927_Cambridge Ancient History
Постирано во 16.1 Слика и посока

1927_Cambridge Ancient History

„… Македонија земја која лежи северно од Грција. …“ Посочил: Македон Хегемон

Постирано во 16.1 Слика и посока

1924_Огранок на МПО – ’Александар Велики‘, Лорејн – Охајо

Огранок од организацијата на МПО во градот Лорејн (САД), создаден во цутар 1924 година, го носел името ‘Александар Вели­ки’. Огранокот имал знаме на кое биле прикажани името и ликот на Александар. На Собра­нието на оваа организација зборувал и тогашниот секретар…

Постирано во 16.1 Слика и посока

2006_Margalit Finkelberg – ’Greeks nad Pre-Greeks‘, Cambridge

За суштинските разлики меѓу македонскиот и хеленскиот јазик во древноста: „… Thus Macedonian, for example, does not share with Greek at least one of the features identifying the unique idiom of the later, the devoicing of the IE voiced aspirates….

Постирано во 16.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L’Empire Grec’, Amsterdam

На сите земјописни карти Македонија и Грција (Хелас) се дадени одвоено. Така и на оваа. Но целото Царство на Александар после освојувањата е обележено како грчко! Каде е забуната!? Со оглед на тоа што Александар зел делови од космополитската хеленска…