Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.   Извор: Збирка David Rumsey

1821_Adrien Hubert Brue - ’Monde connu des anciens.‘, Paris
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1821_Adrien Hubert Brue – ’Monde connu des anciens.‘, Paris

Во карта за светот во древноста, Македонија е обележана одвоено од Илирик, Мизија, Тракија и Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1832_John Arrowsmith - ’Orbis Veteribus Notus.‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1832_John Arrowsmith – ’Orbis Veteribus Notus.‘, London

Македонија разграничена од околните земји: Тракија, Мизија, Илирик, Грција. Скопје влегува во границите на Македонија.   Извор: Збирка David Rumsey

1887_Jacob Skeen - ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1887_Jacob Skeen – ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville

Земјописна времеследна карта. Македонија го зафаќа широкиот простор од средишнината на полуостровот, Грција на југ означена со друга боја. Тесалија помеѓу како гранична територија.   Извор: Збирка David Rumsey

1913_Esref Mehmed - 'Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1913_Esref Mehmed – ‘Makedonia = Macedonia‘, Istanbul (Mekteb-i Harbiye Matbaası)

Турска земјописна карта или приказ од неколку карти за Македонија во древноста. На сите нив Македонија е одвоена од Грција. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1892.02 – 03_Весник ’Свобода‘

Весник „Свобода“, сечко, 1892 „… од сѐ се гледа дека работата не стои така: луѓето тука имаат други цели – да создадат нов книжевен македонски јазик. А дека тие не можеле да ја напишат ‘Лоза’ на тој јазик – тоа…

1927_Cambridge Ancient History
Posted in 16.1 Слика и посока

1927_Cambridge Ancient History

„… Македонија земја која лежи северно од Грција. …“ Посочил: Македон Хегемон

Posted in 16.1 Слика и посока

1924_Огранок на МПО – ’Александар Велики‘, Лорејн – Охајо

Огранок од организацијата на МПО во градот Лорејн (САД), создаден во цутар 1924 година, го носел името ‘Александар Вели­ки’. Огранокот имал знаме на кое биле прикажани името и ликот на Александар. На Собра­нието на оваа организација зборувал и тогашниот секретар…

Posted in 16.1 Слика и посока

2006_Margalit Finkelberg – ’Greeks nad Pre-Greeks‘, Cambridge

За суштинските разлики меѓу македонскиот и хеленскиот јазик во древноста: „… Thus Macedonian, for example, does not share with Greek at least one of the features identifying the unique idiom of the later, the devoicing of the IE voiced aspirates….

Posted in 16.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 7. Carte Historique, Cronologique, Geographique De L’Empire Grec’, Amsterdam

На сите земјописни карти Македонија и Грција (Хелас) се дадени одвоено. Така и на оваа. Но целото Царство на Александар после освојувањата е обележено како грчко! Каде е забуната!? Со оглед на тоа што Александар зел делови од космополитската хеленска…

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 10. Carte Historique, Cronologique, Et Geographique De L’Empire Romain’, Amsterdam

Римско Царство, Македонија и Грција, одвоени земјописни поими. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 11.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 8. Cronologie Historique Des Rois, Et Differents Etats De L’Ancienne Grece

На земјописната карта каде подробно e даден древен Хелас, дури и Тесалија е надвор од границите. Извор: Збирка David Rumsey

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2018.10.05_Peter Snow – ‘History of the world map by map’, London

Македонските освојувања на чело со Александар III Македонски кои започнуваат од Пела, Македонија. Хелас небитен за споменување.

Posted in 16.1 Слика и посока

-0170 – -0240_Herodian of Antioch – ’History of Roman Empire‘-01

„… Древен недостаток на Грците е тоа што постојано се организираа во струи едни против други и нивната алчност доведе да паднат под помоќни од нив што ја уништи Грција. Нивните древни кавги и внатрешни расправии нив ги направи лесен…

Posted in 16.1 Слика и посока

1928_Pierre Jouguet – ’Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East‘, London

„… Кога земјата ги отворила нејзините врати на грчката култура, го остави својот јазик; барем горните класи, го примиле Атичкиот грчки, кој наскоро ќе се говори низ целиот Хеленизам. … Исократ … не ги сметал Македонците за Грци. … Доволно…