Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 16.1 Слика и посока

1998.10.22_S.B Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, J.T. Roberts, D. Tandy, G. Tsouvala – ‘Ancient Greece A Political, Social, and Cultural History’

„… Дали Македонците биле Грци?… Од таму, иако изворите се јасни дека Грците не можеле да го разберат говорниот “Македонски”, нема текстови напишани на Македонски кои опстанале. Јазичарите (лингвистите) не можат да одредат ниту дали Македонскиот бил архаично наречје на…

Posted in 16.1 Слика и посока

1835_J. D. Gurtler – ‘Vorlesungen uber die Alterthumswissenschaft’, Leipzig

„… Македонците не треба да се сметаат за Елини; за древните Елини тие биле варвари; т.е. ‘Македо’ (Macedo) претставувало дури и навреда за нив. Македонците се разликувале од Елините во обичаите и долго време биле далеку под нивото на културниот…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока

1908.01.01_Charles Morris – ‘Historical Tales’, Philadelphia & London

„… Македонија лежи северно од Грција. Нејзиниот народ не биле Грци, ниту слични на Грците во нивните обичаи. … Тесалија е најсеверната држава од Грција …“

Posted in 16.1 Слика и посока

1541_Walter Chatillon – ‘Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni’

Лавот како сврзно симбол обележје на македонскот народ низ вековите од древноста до денес. Во книгата „Alexandreis sive Gesta Alexandri Magni“, претставен е Александар Велики со лав ставен на штит и знаме. Книгата е напишана според преписите на Волтер Шатилонски…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 2.1 Слика и посока

1888 « 1922_Спомените на Исаија Радев Мажовски, Софија

“… Многупочитувани господа, Македонскиот старословенски народ уште пред 2.500 години е доведен во Македонија од цар Каран, кој како цар Филип и цар Александар бил чист словен. Не повеќе од 500 години поминаа откако Македонија и македонскиот стар словенски народ…

1930.10.24_Крсто Трајков, писмо до МПО, Маријана - Индианополис, САД
Posted in 1.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1930.10.24_Крсто Трајков, писмо до МПО, Маријана – Индианополис, САД

Македонецот Крсто Трајков пишува до Централната Управа на МПО во која предлага веднаш да се започне со создавањето на македонски Синод и македонска Црква која ќе ја поткрепи македонската борба за независност, со што би се одвоиле од Бугарија и…

Posted in 16.1 Слика и посока

1969.10.23-28 « 1972_H. Birnbaum, S. Vryonis (V.I. Georgiev) – ‘Aspects of the Balkans continuity and change’, Hague, Paris

„… Овде прото-Грците биле соседи со прото-Македонците и прото-Фригијците. … … Сепак има суштински разлики меѓу Македонскиот и сите други Грчки наречја. … … Оваа разлика која ги раздвојува Македонскиот од сите други Грчки наречја од таму е многу стара….

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник “Гајда”, Цариград

Не можејќи да ја сузбие свеста кај Македонците за славното древно минато, издавачот Петко Рачев Славејко го сменил пристапот и древномакедонството го претставувал како “бугарско наследство”. Петко Р. Славејков бил бугарски учен, чијашто издавачка мисија, меѓу другото било да се…

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1878_Кирил Патријарх бугарски (Кресненско востание)

„… Познато ни е на сите нас дека злосреќната наша земја Македонија поради причини за егоистички цели од страна на големите сили, повторно и’ е оставена на Турција по Берлинскиот конгрес. Како резултат на тоа во одделните области на нашата…

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1880 « 1890_Цани Гинчев – ‘Ганчо Косерака’

„… Море, ние не сме Арнаути… Ние сме Македонци, сѐ од оние што биле со Александар Македон, од кого што писнал целиот свет, од негована јунаштина. …“ Македонија, 1880-тите… Извадок од повеста „Ганчо Косерака“ на бугарскиот писател Цани Гинчев.

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1903.05.08_Никола Карев интервју за грчки весник

Уште на почетокот од разговорот: Новинарот (Грк) прашува: — Вие сте Македонец? Карев: — Да. Новинарот: — …Исто ако Александар Македонски? Карев: — Да. Целото интервју

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1850_Edmund Spencer – ‘Travels in European Turkey’, v1

Книгава е преполна со занимливи податоци. На неколку места при набројувањата Македонија стои напоредно и раздвоено од Бугарија и Грција. На првата слика Македонците од древно време ги раздвојува од другите стари народи во изминатите милениуми. На едно место (прочитај…

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

0000+_Нов Завет, Дела Апостолски

Неколку цитати од Новозаветната книга „Дела Апостолски“ во кои јасно е дека во Библијата Македонија и Грција (Ахаја) се сметани за две различни земји. Еден од најважните историски документи, можеби најважен е Светата Библлија! Во Библијата Македонија е прикажана одвоено…

Posted in 16.1 Слика и посока 8.1 Слика и посока

0000 « 2000~_Smith’s Bible Dictionary

Библиска одредница за Македонија за време на апостолската проповед како „голема и прославена земја на север од Грција“.

Posted in 16.1 Слика и посока

-0336 – -0322 « 0100+_ Arius – ‘Anabasis of Alexandar’, II

Ариј од Никомидија (историчар од втор век) пишува за РАСНОТО соперништво помеѓу Македонците и Хелените.