Оддел: 16.1 Слика и посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено со СЛИКА И ПОСОКА.

Posted in 16.1 Слика и посока

1855.02.15_Јордан Х. Џинот – во цариградски весник

Јopдан Хаџиконстантинов – Џинот на 15ти Сечко 1855 г. во Цариградски весник објавил напис за Скопска Црна Гора. Во написот говори и за фрескоживописот во црквата Свети Ѓорѓија Победоносецот, во село Бањани во подножјето на Скопска Црна Гора. Црквата е…

Posted in 1.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1913_Македонски Глас – знаме на Петроградското Македонско друштво

Знамето на Македонската Колонија во Санкт Петерсбург: Намерно или потсвесно со примеси на древните македонски ознаки: 15-зрачно Сонце заградено со натпис „Единствена независна Македонија“ и коњ еднорог како наличност на Букефал – коњот на Александар Македонски.

Posted in 16.1 Слика и посока

1861_Димитар и Константин Миладинови – Предание за Александар Македонски

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1909_ J. McKeen Cattell – ‘The popular Science Monthly’

„… Современите Грци главно се од словенско потекло. Тие не се потомци на древните Грци. Таа благородничка раса, во голема мера измешана со варварска крв, во текот на средниот век била скоро целосно уништена при честите востанија против турското владеење….

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

0100+_Павзаниј, “Описание на Елада”, Коринт, VIII. 3-6.jpg

Павзаниј историчар од 2 век нова ера пишува дека во времето на Антигон сите Грци (Хелени) се плашеле од Македонците.

Posted in 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

2001_Victor Roudometof – ‘Nationalism, Globalization and Orthodoxy’

Писателот наведува дека Грција како нација, држава и култура, за да биде продолжение на хеленизмот е административно создадена од страна на баварското раководство потиснувајќи го источно-римското (византиско) православно наследство. Од 1794 до 1941 најмалку 14 познати проминентни луѓе од тој…

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1869_Arthur Gobineau – ‘Histoire des Perses’, vII, p359, Paris

Македонците никако не биле Грци. Ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, тракиското и пеонското население, со кои се граничеле но не со историјата на…

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1866.05.01_Весник (П.Р. Славејков за древните Македонци како Бугари)

Бугарскиот публицист – агент Петко Рачев Славејков сфаќајќи дека не може да се сузбие свеста кај Македонците за древното славно минато, се обидувал да го претстави и тоа како “бугарско наследство”.

Posted in 16.1 Слика и посока 6.1 Слика и посока

1924 « 1953_’Τα Παρακσηνια του Κ.Κ.Ε’ (‘Зад завесата на КПГ’ интервју со Тодор Паница)

„Кој ви кажа дека јас сум Бугарин Ние од ВМРО не сме Бугари! Ние сме Македонци! Треба да знаете дека нè навредувате кога ни велите Бугари!“ — Тодор Паница (1879-1925), следбеник на Сандански. „Кој ви кажа дека јас сум Бугарин?…

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 2.1 Слика и посока

1894_Петар Поп Арсов – ‘Стамболовщината въ Македония и нейнитѣ прѣдставители’

Петар Поп Арсов за еднородството на современите Македонци со цар Филип и за правење Бугари со давање на пари.  

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1844_Царственик или Историја Болгарскаја

Преку Александровите достигнувања Бугарите станале славни и се нарекле Славјани и Македонци.

Posted in 10.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1672_Теодосиј Софронијевиќ – Синопсис, (украинско предание)

Една украинска легенда која ги поврзува Славјаните со Александар, Филип и древните Македонци. Легендата за првпат се сретнува во 17 век, во летописот (синопсисот) на Теодосиј Софрониевиќ од 1672 година. Потоа истата се препишува во пишувани дела од следните поколенија.

Posted in 16.1 Слика и посока 5.1 Слика и посока

1871_Стефан Захариев – ‘Македонско пирување’, во Цариградско списание ‘Читалиште’

Стефан Захариев (1810 – 1870) е бугарски преродбеник и предводник на црковно-просветното движење на Бугарите во Пазарџик. Трагал по стари списи и антиквитети како докази во црковната борба против грчката црква и добро ја познавал балканската историја. Тој прави разлика…

Posted in 16.1 Слика и посока 3.1 Слика и посока

1914.11.20_Димитрија Чуповски за Александар и древните Македонци

Posted in 1.1 Слика и посока 16.1 Слика и посока

1902_Повик кон Македонците за борба за ослободување, Анастас Јанков

Повикот до Македонците за кревање востание е испратен Гроздобер 1902 г. од полковник Анастас Јанков и 28 внатрешни револуционерни раководители. Анастас Јанков роден во село Загоричани, Беломорска Македонија, полковник во бугарската војска, бил на страната на врховистичкиот комитет на ВМРО….