Category: 19.1 Грчки

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

Posted in 19.1 Грчки

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

Доселувањето на главнината од протераните Грци од Турција во Егејска Македонија докажува дека поради недостаток на грчко население, имале потреба најголемиот број од нив таму да ги доселуваат за измена на народносната структура во полза на грчкиот етникум. Извор: Alex…

Posted in *Избор 19.1 Грчки

1831 « 2000+_Helene Glykatzi – Ahrweiler

„… Во 1831 година Атина била составена од 8 000 куќи, каде што повеќето од жителите биле Албанци. …“ Helene Glykatzi – Ahrweiler е Гркинка, прочувач на Византија, сметана дека спаѓа меѓу 100 најистакнати Грци на сите времиња. Често пати…

Posted in 19.1 Грчки

1821 « 2020.06._Arben P. Llalla – “Arvanites, the founders of modern Greece”, Skopje

Албански писател пишува за значењето и големината на уделот од албанската состојка во создавањето на модерната грчка нација. Посочила: Ohridska Samovila

Posted in 19.1 Грчки

1931.06.-1931.07._Напади врз беломорските Евреи, Солун

Грчките доселеници од Азија започнале со протерување на беломорските Евреи и превземање на нивните имоти. Дополнително и поради тоа што поголемиот дел од солунските Евреи биле поддржувачи за македонска автономија.   Wikipedia Посочил: makedonien.mk

Posted in 11.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1853_Heinrich Kiepert – ‘General-Karte von der Europaischen Turkei, Berlin (Dietrich Reimer)

Подробна карта на европскиот дел од Отоманското Царство. Македонија е означена надвор од Бугарија, која сѐ уште е во рамките на Царството. Албанија навлегува длабоко на југ во западната половина од денешна Грција . Извор: Збирка David Rumsey

Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1800+ « 1998_David Ricks, Paul Magdalino – ‘Byzantium and the modern Greek identity’

„… Ние Грците денес имаме голема тешкотија во разбирањето дека осетот за континуитетот на нацијата каков што го среќаваме во општата клима или на училиште, бил изум од средината на 19 век …“ Грците биле под странска подреденост за целиот…

Posted in *Избор 19.1 Грчки 8.3 Само посока

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment

Macedonia is not one and Greek. The “Greek” Macedonia was made “Greek”, becuase until 1922, in Macedonia there was no Greek majority. The Greeks were very few, and only at small parts of the south.

Posted in 18.1 Бугарски 19.1 Грчки

1081 « 1910_F. W. Bussell – ‘The Roman Empire, Essays on the constitutional history..’

„… И двете Византиските и Бугарските монархии беа “влади без нација” да ја употребиме Финлиевата весела фраза …“ “… Both the Byzantine and the Bulgarian monarchies were “governments without a nation,” to use Finlay’s happy phrase. …” Page 341. Извор

Posted in 19.1 Грчки 8.1 Слика и посока

1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја. Аугустинос…

Posted in 19.1 Грчки

1938_Kriekoukis, Bömer – ‘Unsterbliches Hellas’

Грчка книга во прилог на нацистичката иделогија посветена на градење на грчка пронацистичка младина. Види повеќе… Metaxas’s Minister-Governor of Athens, Kostas Kotzias, contributed to a German publication of the year 1938, entitled Unsterbliches Hellas (Immortal Greece), with an article titled “Die…

Posted in 19.1 Грчки

1975+_Современиот грчки нацизам

Податоци за големината на присуство на неонацизмот во современото грчко општество. Види повеќе…

Posted in 19.1 Грчки

1936-1975_Историскиот нацизам во грчкото општество

ГРЧКИ НАЦИЗАМ Податоци за длабочината на нацизмот во грчкото општество низ историјата. Види повеќе… • 1936.08.04 Грчкиот премиер Метаксас го укинува партискиот плурализам • • 1936 Грчкиот премиер  Метаксас пред грчкото собрание •   • 1936.09. Грчкиот премиер и диткатор …

Posted in 19.1 Грчки

2004.03.12_Markos Vallianatos – ‘The untold History of Greek Collaboration with Nazi Germany (1941-1944)’

This book explores Greek collaboration with the Nazis during the Axis occupation of Greece in the Second World War, a topic that continues to be one of the biggest taboos in Greek society. It tells the mostly unknown story of…

Posted in 19.1 Грчки

1400+_E bukura More (Italian arbareshe nostalgia song for home in More at Peloponnese Peninsula)

Старата арбарешка песна од Калабрија која изразува носталгија за корените од Мореа на Пелопонез. Што докажува за силното албанско етничко присуство и во најјужните територии на Грција. O beautiful Morea*! O beautiful Morea! Since I left you, I never saw…

Posted in 19.1 Грчки

1939.10_Richmond Lattimore – ‘Classical Philology V34, No4’

Уште една посока за поврзаноста на Хеленизмот со африкански извори. Во случајов за влијанието и потеклото на хеленскиот пантеон од египетската религија.