Category: 19.2 Грчки (само слика)

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА БЕЗ ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

1800+_Migration and Assimilation in Greece (Vlach)

Меѓу другите поголеми гревови на “хеленизацијата” е и претопувањето (асимилацијата) на влашкото население во Грција. Посочил: Пољакот од Македонија

Posted in 19.2 Грчки (само слика) 6.2 Беломорие

2000+_Грчка NET TV – Македонски јазик, Солун

Македонскиот јазик според ЕК го говорат 75000 жители на Грција, но според Ethnologue има 180 000 само во административната област Западна Македонија. Посочил: Spiritual Pulsar

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

1872_Janina, the capital of Epirus or lower Albania

Јанина, главен град на Епир или долна Албанија Costume Albanais, Salonique, Greece Pascal Sebah, – A wealthy Albanian woman of Janina Посочил: Naldy79

Posted in 11.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

2020~_Превладувачки y-ДНА халогрупи во Европа и MENA

Кога границите би биле повлечени според претежната генетска распространетост. Извор: Eupedia.com

Posted in 19.2 Грчки (само слика) 8.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

1995_Грчки платеници во Сребреница

Новинарски навод дека грчки воени платеници зеле учество во етничкото чистење во Сребреница.

Posted in 14.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1913+_Слики од истерувањето на Македонците од Солун

Слики од истерувањето (егзодусот) на оние кои никогаш не постоеле од градот каде што никогаш ги немало.

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

1821+_Грчки Премиери од албанско потекло

Некои од првите грчки премиери познати дека биле од албанско потекло. Подоцна со хеленизацијата изгубена е трагата на претопеното (асмилираното) албанско (арванитско) население.

Posted in 14.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

1900+_Солун домородни Македонци

На слика од почетокот на 20 век наведено е дека се работи за ДОМОРОДНИ Македонци ВО СОЛУН..

Posted in 12.2 Само слика 19.2 Грчки (само слика)

Склавините господари на Пелопонез

Веќе во осмиот век Склавините биле господари на поголемиот дел од Пелопонез и во голема мера го пополнувале Источното Римско Царство.

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

Одисеја Елитис – за опасноста од чепкање на грчките табуа

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис со турски војници

Грчкиот свештеник Германос Каравангелис кому грчката историја му доделува многу ценета улога бил постојан соработник со турските власти посебно во турското сузбивање на ослободителните движења на Балканот.

Posted in 16.3 Само посока 19.2 Грчки (само слика)

Hans Aintenaier – Today’s Greeks has no connection with the Ancient Greeks

Posted in 19.2 Грчки (само слика)

1830 « 1934_Zaharias Papantoniou – ‘King Otto’, Athens

“… When King Otto of Greece, came to Greece in 1830, he hardly heard anyone speak in Greek, so, he asked : “ Where are the Greeks in Athens? “ His court looked at each other and answered: ‘There are…