Category: 23.2 Војводи

Лица кои раководеле со борбени единици во борбата против турското владеење.

Posted in 23.2 Војводи

Војводата Атанас Шабанов – Тешовалијата

Првично ајдутин кој ќе ги прифати идеите на Гоце Делчев и како еден од најверните соработници на Јане Сандански покрај со турските сили ќе води борби и со бугарските врховисти. Посочил: Портал Македонска Нација

Posted in 23.2 Војводи

Војводата Мирче Ацев – Симоноски со тројца другари