Оддел: 18.3 Бугарски (само посока)

Национални податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на БУГАРСКИТЕ негатори.

Постирано во 1.3 Само посока 18.3 Бугарски (само посока)

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива

Во текот на Прва Светска војна, во еден ден, на Бадник спроти Божик, бугарската војска убила 103 Поречани кои ги фрлиле во еден ископ во месноста Дервишка Нива. Бугарската војска, која го окупирала овој крај по повлекувањето на Србите, организирала…

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока) 5.3 Само посока

Неколку толкувања за поимот „Бугар“

• 1938_Ст. Чилингиров – ‘Какво е дал Б`лгаринот на другите народи’, Софија • „… Изразот – бугарска работа, полн со презирност и прекор не слегува од усните на никого од нас уште и ден денес… …што и да се случи,…

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

1878+_Гроф Н.П. Игнатиев за рускиот удел во бугарската државност

Изјавата на рускиот гроф Николај Павлович Игнатиев дека тој е идеолошкиот творец на бугарската држава во полза на руските интереси на Балканот.

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

2012.01.12_Декларација на осуда против бугарската асимилаторска политика

Бугарското Собрание изнудено поради потребата за влез во Европската Унија, донесува Проглас со кој ја осудува бугарската асимилаторска политика како и етничкото чистење на турското население во Народна Република Бугарија. Посебно за време на таканаречениот „Преродбенски тек“ („Възродителен процес“).

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

1945_Борис Рајнов, за односот кон поразената окупаторска војска

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

1928+_Ѓорѓе Радуле од село Кремен, Пиринско

Еден податок за моралните “квалитети” на влавот Ванчо Михајлов – бугарски врховист, усташки соработник и ватиканска марионета, кој ја узурпира Организацијата во полза на оние кои најдобро го плаќаат.

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

Древните Бугари 33 000 години пред нова ера

Книга за космичките познавања на Бугарите кои живееле во 8те Бугарии распослани од Црно Море до Индија.

Постирано во 14.1 Вардар 18.3 Бугарски (само посока)

1941-1944_Ленче Пилотова, сведоштво за бугарските окупаторски злосторства

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

1878-1944_Руската поддршка на бугарската државност

Силната руска политичка поддршка досега не се покажала како доволна причина за да поттикне соодветна возвратна бугарска благодарност.

Постирано во 14.1 Вардар 18.3 Бугарски (само посока)

1941-1944_Дедо Љупчо, сведоштво за бугарските окупаторски злосторства

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

2000+_Муфтиј Чувашии Албир-хазрат Крганов

Етногенетски и истоименски роднини на македонскиот источен сосед.

Постирано во 18.3 Бугарски (само посока)

1947 « 1968_David Shepart (опростени репарации)