Оддел: 19.1 Грчки

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Постирано во 19.1 Грчки 9.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не…

Постирано во 19.1 Грчки

1912.12.01_The New York Times – Greeks torture Jews

Ниту за прв ниту за последен пат ксенофобични грчки малтретирања врз негрчко население во случајот врз Евреи 1912 година. „… GREEK OUTRAGES REPORTED? Berlin Gets Stories of Maltreatment of Jews in Macedonia. – Special Cable to Twa New YORK TlMES^^…

Постирано во 19.1 Грчки

1889.09.08_The New York Times – Brigandage in Macedonia

Четништвото во Македонија Покрај македонските организации за ослободување од турската власт, биле создадени и бугарски и грчки македонски четнички организации со различни методи на делување. Сето ова ги збунувало страниците и не можеле да добијат јасна слика за македонскиот четник….

Постирано во *Избор 10.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece – The struggle to define a New Balkan Nation’

„Постојат докази дека Славјаните од Македонија се нарекувале себе си ‘Македонци’ уште во 10 век. Истовремено Византиските цареви започнале да ги викаат Македонските Славјани ‘Македонци’, затоа што тие станале политички најзначајното население во подрачјето. Пишуваните докази и опстанати круни (crests…

Постирано во 19.1 Грчки

1911 – 1913 « 2000.10_André Gerolymatos – ‘The Balkan Wars’

„… Танцот на смртта од Сулиот е вграден дел од грчката револуција и бил врежан во свеста на грчките ученици со поколенија. Многу младинци секоја година изразуваат почит во спомен на тие Православни Албанци со обновувањето на настанот при свеченостите…

Постирано во 19.1 Грчки

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

Доселувањето на главнината од протераните Грци од Турција во Егејска Македонија докажува дека поради недостаток на грчко население, имале потреба најголемиот број од нив таму да ги доселуваат за измена на народносната структура во полза на грчкиот етникум. Извор: Alex…

Постирано во *Избор 19.1 Грчки

1831 « 2000+_Helene Glykatzi – Ahrweiler

„… Во 1831 година Атина била составена од 8 000 куќи, каде што повеќето од жителите биле Албанци. …“ Helene Glykatzi – Ahrweiler е Гркинка, прочувач на Византија, сметана дека спаѓа меѓу 100 најистакнати Грци на сите времиња. Често пати…

Постирано во 19.1 Грчки

1821 « 2020.06._Arben P. Llalla – “Arvanites, the founders of modern Greece”, Skopje

Албански писател пишува за значењето и големината на уделот од албанската состојка во создавањето на модерната грчка нација. Посочила: Ohridska Samovila

Постирано во 19.1 Грчки

1931.06.-1931.07._Напади врз беломорските Евреи, Солун

Грчките доселеници од Азија започнале со протерување на беломорските Евреи и превземање на нивните имоти. Дополнително и поради тоа што поголемиот дел од солунските Евреи биле поддржувачи за македонска автономија.   Wikipedia Посочил: makedonien.mk

Постирано во 19.1 Грчки 9.1 Слика и посока

1853_Heinrich Kiepert – ‘General-Karte von der Europaischen Turkei, Berlin (Dietrich Reimer)

Подробна карта на европскиот дел од Отоманското Царство. Македонија е означена надвор од Бугарија, која сѐ уште е во рамките на Царството. Албанија навлегува длабоко на југ во западната половина од денешна Грција . Извор: Збирка David Rumsey

Постирано во *Избор 16.1 Слика и посока 19.1 Грчки

1800+ « 1998_David Ricks, Paul Magdalino – ‘Byzantium and the modern Greek identity’

„… Ние Грците денес имаме голема тешкотија во разбирањето дека осетот за континуитетот на нацијата каков што го среќаваме во општата клима или на училиште, бил изум од средината на 19 век …“ Грците биле под странска подреденост за целиот…

Постирано во *Избор 19.1 Грчки 6.3 Само посока

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment

Macedonia is not one and Greek. The “Greek” Macedonia was made “Greek”, becuase until 1922, in Macedonia there was no Greek majority. The Greeks were very few, and only at small parts of the south.

Постирано во 18.1 Бугарски 19.1 Грчки

1081 « 1910_F. W. Bussell – ‘The Roman Empire, Essays on the constitutional history..’

„… И двете Византиските и Бугарските монархии беа “влади без нација” да ја употребиме Финлиевата весела фраза …“ “… Both the Byzantine and the Bulgarian monarchies were “governments without a nation,” to use Finlay’s happy phrase. …” Page 341. Извор

Постирано во 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја. Аугустинос…

Постирано во 19.1 Грчки

1938_Kriekoukis, Bömer – ‘Unsterbliches Hellas’

Грчка книга во прилог на нацистичката иделогија посветена на градење на грчка пронацистичка младина. Види повеќе… Metaxas’s Minister-Governor of Athens, Kostas Kotzias, contributed to a German publication of the year 1938, entitled Unsterbliches Hellas (Immortal Greece), with an article titled “Die…