Оддел: 19.1 Грчки

Национални податоци поткрепени СО СЛИКА И ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

Posted in *Избор 19.1 Грчки 6.3 Само посока

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment

Macedonia is not one and Greek. The “Greek” Macedonia was made “Greek”, becuase until 1922, in Macedonia there was no Greek majority. The Greeks were very few, and only at small parts of the south.

Posted in 18.1 Бугарски 19.1 Грчки

1081 « 1910_F. W. Bussell – ‘The Roman Empire, Essays on the constitutional history..’

„… И двете Византиските и Бугарските монархии беа “влади без нација” да ја употребиме Финлиевата весела фраза …“ “… Both the Byzantine and the Bulgarian monarchies were “governments without a nation,” to use Finlay’s happy phrase. …” Page 341. Извор

Posted in 19.1 Грчки 6.1 Слика и посока

1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја. Аугустинос…

Posted in 19.1 Грчки

1938_Kriekoukis, Bömer – ‘Unsterbliches Hellas’

Грчка книга во прилог на нацистичката иделогија посветена на градење на грчка пронацистичка младина. Види повеќе… Metaxas’s Minister-Governor of Athens, Kostas Kotzias, contributed to a German publication of the year 1938, entitled Unsterbliches Hellas (Immortal Greece), with an article titled “Die…

Posted in 19.1 Грчки

1975+_Современиот грчки нацизам

Податоци за големината на присуство на неонацизмот во современото грчко општество. Види повеќе…

Posted in 19.1 Грчки

1936-1975_Историскиот нацизам во грчкото општество

ГРЧКИ НАЦИЗАМ Податоци за длабочината на нацизмот во грчкото општество низ историјата. Види повеќе… • 1936.08.04 Грчкиот премиер Метаксас го укинува партискиот плурализам • • 1936 Грчкиот премиер  Метаксас пред грчкото собрание •   • 1936.09. Грчкиот премиер и диткатор …

Posted in 19.1 Грчки

2004.03.12_Markos Vallianatos – ‘The untold History of Greek Collaboration with Nazi Germany (1941-1944)’

This book explores Greek collaboration with the Nazis during the Axis occupation of Greece in the Second World War, a topic that continues to be one of the biggest taboos in Greek society. It tells the mostly unknown story of…

Posted in 19.1 Грчки

1400+_E bukura More (Italian arbareshe nostalgia song for home in More at Peloponnese Peninsula)

Старата арбарешка песна од Калабрија која изразува носталгија за корените од Мореа на Пелопонез. Што докажува за силното албанско етничко присуство и во најјужните територии на Грција. O beautiful Morea*! O beautiful Morea! Since I left you, I never saw…

Posted in 19.1 Грчки

1939.10_Richmond Lattimore – ‘Classical Philology V34, No4’

Уште една посока за поврзаноста на Хеленизмот со африкански извори. Во случајов за влијанието и потеклото на хеленскиот пантеон од египетската религија.

Posted in 19.1 Грчки

0500+, 0800+ « 2007_Anthony Kaldellis – ‘Hellenism in Byzantium’

Грчки автор пишува за недостатокот или слабоста од докази за опстанок на Хелените во рамките на византискиот империјален конгломерат.

Posted in 19.1 Грчки

1987, 1991, 2006_Martin Bernal – ‘Black Athena’

Високообразованиот британски професор доктор по историја Мартин Бернал во своето дело „Црна Атина“ пишува за африканските корени на древната хеленска култура.

Posted in 19.1 Грчки

1827_Првиот грчки Устав (одредница за Грк)

Според првиот Устав на Грција од 1827 година Грци се: 1. Сите домородни луѓе од Грчката Држава кои веруваат во Христос. 2. Сите оние, верници во Христос, кои под Отоманското ропство, дошле или ќе дојдат во Грчката Држава за да…

Posted in 19.1 Грчки

1944_Joseph S. Roucek – ‘Albania as a Nation’, p108-109

Уште едно стручно сведоштво за значајниот удел на албанско население кое се претопило во составот на грчката нација. Притоа, се наведува, невозможно е да се утврди ‘дали се работи за хеленизирани Албанци или полуалбанизирани Грци’.

Posted in 19.1 Грчки

1806 « 1917.12.31_William Nickerson – ‘Nicholas BIddle’s Journey To Greece In 1806’, Philadelphia

„… Albanian vilages he found located all over the country, where the people spoke no Greek. …“

Posted in 19.1 Грчки

1901.08.31_The Journal Junior, p08

Едно од многуте новинарски известувања дека околу Атина како и во западната половина од денешна Грција, населението воопшто не разбирало никаков грчки јазик, туку се зборувало на албански јазик.