Оддел: 19.3 Грчки (само посока)

Национални податоци поткрепени БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА, кои не мора да имаат поврзаност со самобитноста на македонскиот народ, но кои ги рушат табуата на ГРЧКИТЕ негатори.

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

Jackob Burckhardt

Unfortunately, as soon as they learned to write, the Greeks were a people of forgers. За жал само што научија да пишуваат, Грците станаа народ на фалсификатори. Посочил: македониен.мк

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1875~_Friedrich Ratzel

“… In Athens, Albanians formed, for a long time, majority of the population …” Friedrich Ratzel Посочил: Naldy79

Постирано во *Избор 16.3 Само посока 19.3 Грчки (само посока)

1963.12_Giorgios Seferis, Greek poet

I will not say we are the same blood with the ancients, becuase I hate racial theories, but we do reside and live in the same land with those and look to these same mountains that end up in the…

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

2018.10.12_Стратос Дордонас (за пронацистичкото грчко табу)

Stratos Dordanas, assistant professor for modern and contemporary European and Balkan history at the University of Macedonia, explained this phenomenon to DW.  

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1949+_Грчки Устав, член 107 и 108

Уште еден пример за нарушување на основните човекови права во самиот грчки Устав. Ако не самиот туку државата те претставува (декларира) за Грк, Уставот ти забранува да бидеш или дека дека си нешто друго освен Грк.

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1905.02.12_Стат Мелани (православен свештеник од албанско потекло)

Уште еден пример за грчкото народносно (етничко) чистење на нехеленските видови на култура вршено со измачувања и убиства на луѓето кои сакале да ги применуваат.

Постирано во 15 Странски сведоштва 19.3 Грчки (само посока)

1828_Јоанис Каподистриас (прв грчки Премиер)

Македонија никогаш не била грчка земја. „… Во древните времиња реката Војуша (Вјосе) и планината Олимп ја раздвојувале Грција од северните соседи. Во средниот век и модерните времиња Тесалија секогаш била грчка. Но Македонија била населена со Словени и други…

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

2009_Nikos Dimou за New York Times

„… Ние за говорење користевме Албански и себе си се нарекувавме Римјани (Ромеи). Меѓутоа Винкелман, Гете, Виктор Иго, Делакроа, тие сите ни рекоа: ‘Не вие сте Хелени, директни наследници на Платон и Сократ’, и тоа ја заврши работата. Ако на…

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1981+_Maria Efthimiou (many Greeks were Albanians)

Грчката историчарка Мариа Ефтимоу професорка на Атинскиот Универзитет тврди дека: албанскиот јазик во многу делови од Грција бил примарен јазик на кој населението зборувало.

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1857-1858 « 1988_Richard Clogg – ‘Parties and Elections in Greece’

Сведоштво дека во Грција, пред западното замешување, Хеленизмот не бил сметан како основа за национално поврзување во државна организација.

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1830_Jacob Philipp Fallmerayer – ‘Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters’

Jacob Philipp Fallmerayer тврди дека ниту култоролошки ниту крвно не останала никаква врска на старите Хелени со христијаните кои во неговото време живееле на хеленскиот простор.

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1832_Административното создавање на грчката држава

Неколку факти за надворешното административното создавање на грчката нација и држава од страна на ‘големите сили’..

Постирано во 19.3 Грчки (само посока) 8.3 Само посока

1913.08.29_Грчко-турски насилства во струмичко

Заеднички грчко-турски насилства во источните делови од вардарскиот дел на Македонија. Подоцна кога тој дел ќе ѝ припадне на Бугарија, поголемиот дел од грчкото и турското население  плашејќи се од освета ќе го напуштат тој простор..

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

2003.08_Nature Reviews Genetics 4, 598-612, Vol 4 No 8

Резултатите на генетските проучувања зборуваат за претежно неевропско потекло со значаен подсахарски удел во генетиката на современите Грци..

Постирано во 19.3 Грчки (само посока)

1914_Lucy M. J. Garnett – ‘Greece of the Hellenes’

Посока за обемот на албанизираност пред административната хеленизација на населението при градењето на грчките држава и нација.